NYHET21 februari 2024

Västerbottens företag tror på ljusare tider

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och företagen i Västerbotten har stora utmaningar framöver. Företagen har mindre försäljningsvolym, mindre investeringar och färre anställda än för ett år sedan – men hoppas på bättre tider det kommande året.

40 procent av de svarande företagen i Västerbottens företagarpanel uppger att försäljningsvolymen har minskat jämfört med för 12 månader sedan och 22 procent att den har ökat, vilket är sämre än riksgenomsnittet. Det är dock fler som tror att den kommer att öka än minska de kommande tolv månaderna och förhoppningen om ökad försäljning är större i Västerbotten än riket i stort.

– Även om det är positivt att företagen tror på en ljusning måste man påminna sig om att siffrorna ligger betydligt under det historiska genomsnittet för länet, säger Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv Västerbotten.

25 procent av företagen uppger att investeringarna har minskat jämfört med ett år sedan, 22 procent säger att de har ökat. På frågan om hur de tror utvecklingen kommer att vara det kommande året tror 29 procent på ökade investeringar och 15 procent på minskade investeringar. När det gäller investeringar är företagen i Västerbottens mest positiva i landet.

– Företagens framtidsutsikter har förbättrats något men ligger på det stora hela under en normal nivå. De positiva signaler vi ser är framför allt ett resultat av lättnader i penningpolitiken, säger Mats Andersson.

Den svåra tiden har också påverkat företagens personalstyrka, där fler företag än färre uppger att de minskat antalet anställda. Även vad gäller antal anställda tror företagen i Västerbotten på en ljusning det kommande året.

– Företagen har historiskt haft en god förmåga att ta sig ur tuffa ekonomiska situationer för att komma ut starkare på andra sidan. Jag tror att de kan göra det igen. Men det kräver långsiktiga strukturreformer och underlättnader för en mer konkurrens- och motståndskraftig ekonomi. Både på nationell, regional och kommunal nivå, avslutar Mats Andersson.

KonjunkturenFöretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist