NYHET30 juni 2023

60-tal EU-attachéer på besök i Västernorrland

Som en del i Sveriges ordförandeskap i EU besökte unionens rådsarbetsgrupper för industri, inre marknad och teknisk utveckling Västernorrland. Det var totalt ett 60-tal representanter från EU på plats i länet för att få intryck och idéer kring hur konkurrenskraften och tillväxten i EU kan förbättras.

Företagsbesök på Absolicon.

Med på resan var förutom attachéerna från EU också representanter från utrikesdepartementet och Kommerskollegium. Det var många nedslag som skulle hinnas med under deras korta besök i Västernorrland.

På tisdagen gjordes bland annat besök på SCA Ortviken och Renewcell, med ett efterföljande företagsbesök på Absolicon i Härnösand, som utvecklar och säljer teknik för solvärme. Därefter fick gästerna information om utvecklingen av och etableringsplanerna kring Torsboda Industrial Park och dessutom en företagspresentation av Agtira, som arbetar med att utveckla odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer.

Deltagarna fick under onsdagen göra ett besök på Permobil i Timrå, där fokus bland annat låg på företagets utmaningar i relation till EU-lagstiftning, olika länders regler för beviljande av permobil till personer som behöver detta hjälpmedel och frågor om data och utveckling. Även modedesignern Louise Linderoth, skapare av märket Lou Dehrot som designar kläder för sittande kroppar, berättade om sin upplevelse av att vara rörelsehindrad och vilka utmaningar hon möter i modebranschen.

På plats från Svenskt Näringsliv var bland andra Eva Nordlander, regionchef i Västernorrland och Cemille Üstün som är policyansvarig för EU:s inre marknad och presenterade en nyskriven rapport för deltagarna.

– Att få visa upp vad som händer i Västernorrland är viktigt. En av de saker jag ville få med var att sätta ett fokus på de stora satsningar som görs kring omställning i länet och som drivs av företagen, både vad gäller innovationskraft och viljan att göra investeringar och gå före politiken. Att få möjligheten att ta med EU-representanterna och göra nedslag hos enskilda företag var nyttigt för att ta ned diskussionen från ett teoretiskt plan till att höra hur EU påverkar företagen i sin vardag, säger Eva Nordlander.

EU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist