NYHET28 december 2021

Ägarledda bolags skatte­regler behöver försvaras

Entreprenörskatten, eller 3:12 reglerna, har en avgörande roll för jobbskapande och välfärd i Sverige. Därför är det viktigt att värna regelverket så att det inte försämras eller försvinner. Det säger Håkan Eriksson, företagare och SME-ledamot.

Håkan Eriksson menar att 3:12 reglerna i sin uppbyggnad kan ge både incitament för risktagande och för att anställa. Något som är viktigt för att fler arbetstillfällen ska skapas. Foto: Anders Lövgren

3:12-regelverket styr hur ägarledda företagare blir beskattade för aktieutdelning från det egna bolaget. I samband med att många gör bokslut vid årsskiftet är det en aktuell fråga. 

– De flesta företagare tänker nog inte så mycket på det här regelverket i vardagen, de har fullt upp med verksamheten. Men det är viktigt att det finns möjlighet för företagare som lyckas att dela ut pengar, det blir som en kompensation för den risk man tagit, säger Håkan Eriksson.   

– Och det är ju inte skattefritt precis. Först betalas bolagsskatten och sedan entreprenörsskatten på det. 

Höga lönenivåer krävs 

Håkan trycker också på att det krävs ganska höga löneuttag ur bolaget för att nå upp till den lönenivå som krävs för att få nyttja 3:12 reglerna utöver schablonbeloppet. 

– Ibland upplever jag att det finns en bild av att det är enkelt att plocka ut pengar ur små företag. Det är fel. För att komma åt den lågbeskattning på 20 procent som 3:12 reglerna innebär krävs lönenivåer som många företag aldrig når. I praktiken krävs förstås också likvida medel för att en utdelning ska vara möjlig, säger han. 

Håkan Eriksson har varit företagare sedan många år och driver idag SIAK, ett isoleringsföretag inom industri- VVS- och ventilationsisolering samt plåtslageri och byggtjänster, som grundades 1970. Håkan är även verksam i Installatörsföretagens styrelse och i SME-kommittén inom Svenskt Näringsliv. 

– Jag engagerar mig på det här sättet eftersom jag tycker att det är viktigt att jobba för företag och för företagsamma människor. Det är de som bygger Sveriges välfärd eftersom alla skatteintäkter kommer från företag på ett eller annat sätt. Det är självklart men fortfarande finns en omedveten kring detta.  

Bidrar till jobb och välfärd 

Håkan menar att 3:12 reglerna i sin uppbyggnad kan ge både incitament för risktagande och för att anställa. Något som är viktigt för att fler arbetstillfällen ska skapas. Därför är det också viktigt att reglerna finns kvar.  

– Det är inte så länge sedan regeringen la fram en utredning om att försämra 3:12 reglerna och frågan seglar upp med jämna mellanrum. Då är det viktigt att komma ihåg syftet med reglerna och vad de bidrar till – jobb och välfärd, säger Håkan.  

För Håkan är det alltså viktigast att reglerna finns kvar. Eftersom de är så centrala för företagen vill han också att politikerna har en långsiktig plan för eventuella förändringar. Och ska det till förändringar så bör det vara förenklingar. 

– Jag skulle helst se en förenkling som innebär en höjning av schablonbeloppet. Då skulle fler företag kunna använda sig av reglerna. 

3:12-regler
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist