Konferens

Hur kan kriminalitet i spåren av stora investeringar motverkas?

okt
26
2023
26 oktober 2023, 8:30-15:30
Kontaktperson
Eva Nordlander
Regionchef

Stora investeringar riskerar att leda till brottslighet i form av svart arbetskraft, stölder, mutor, arbetsmiljöbrott, bidragsbrott, människohandel, skattebrott med mera. Enligt Ekobrottsmyndighetens beräkningar hamnar minst 1 miljard kronor i fickorna hos kriminella varje år.

Välkommen till en konferens där vi belyser några av riskerna som finns kopplade till stora etableringar. Vi pratar även om vilka möjligheter vi har att motverka dessa risker genom att arbeta tillsammans.

Konferensen vänder sig till yrkesverksamma som i sin roll kan komma i kontakt med arbetslivskriminalitet, exempelvis poliser, brottsförebyggande samordnare, inspektörer och tjänstepersoner inom kommunal, regional och statlig verksamhet, men även politiker och företagare som berörs.

Dagen leds av Kerstin Rörsch, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Västerbotten.

Deltagande är kostnadsfritt.

Varmt välkommen med din anmälan!

Länsstyrelsen Västernorrland, Svenskt Näringsliv, Byggföretagen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna och Almega Tjänsteföretagen

Program

08.30 Registrering, kaffe & macka

 • Så drabbar brottsligheten företagen
  Lena Nitz, expert på brottslighet mot företag, Svenskt Näringsliv. Brottslighet utgör ett av de största problemen för svenska företag idag och leder bland annat till företag inte genomför investeringar, avstår från att rekrytera personal och i värsta fall väljer att lägga ner hela eller delar av verksamheten.
 • Hur kan den ekonomiska brottsligheten förebyggas?
  Anna Lundström, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten. Hur har den ekonomisk brottsligheten utvecklats och vilka kännetecken ska man vara uppmärksam på? Anna belyser även hur myndigheter, kommuner, arbetsmarknadens parter och näringslivet kan arbeta tillsammans för att förebygga brottslighet.
 • Går det att motverka korruption och arbetslivskriminalitet genom upphandling?
  Ann Eva Askensten, avdelningschef Upphandlingsmyndigheten, berättar om vilka verktyg som finns inom upphandlingslagstiftningen och om hur beställare och leverantörer kan tänka för att säkerställa att skattemedel används på rätt sätt.
 • Människohandel och människoexploatering
  Jonna Ålander, regionskoordinator för Länsstyrelserna i region Nord, beskriver skuggsidan av etableringar, exempelvis i form av dåliga löner och boenden, odokumenterad arbetskraft, människohandel och prostitution – och hur samhällets aktörer kan samverka för att förebygga problemet.
 • Metoder och verktyg för sund konkurrens
  Johan Flodin, nationell projektledare sund konkurrens, Byggföretagen, visar på metoder och verktyg vid uppföljning och kontroll för sund konkurrens.
 • Exempel från verkligheten
  Hur kan tydliga krav på sina leverantörer och uppföljning bidra till sund konkurrens? Jörgen Eriksson, inköpschef SCA och Jörgen Eriksson, regionchef PEAB Anläggning Norr, delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta utifrån en leverantörsstandard.

15.00 Avslutning/Fika

okt
26
2023
26 oktober 2023, 8:30-15:30
Kontaktperson
Eva Nordlander
Regionchef
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist