NYHET22 februari 2024

Företagen i Västernorrland spår ljusare tider

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och företagen i Västernorrland har fortsatt stora utmaningar. Det finns dock ljusglimtar. Inflationen har fallit och alltmer tyder på att den kommer ned till målet under året och att räntan därför kommer att sänkas. Optimismen skönjs också i Svenskt Näringslivs Företagarpanel där de västernorrländska företagens förväntningar på framtida försäljning, antal anställda och investeringar vänt uppåt i början av året.

Foto: Stefan Tell

– Företagens framtidsutsikter har förbättrats något men ligger på det stora hela under en normal nivå. Optimismen vi ser nu är framför allt ett resultat av lättnader i penningpolitiken men sannolikt även en följd av de betydande gröna satsningarna i länet, säger Eva Nordlander, regionchef, Svenskt Näringsliv Västernorrland.

Antalet anställda spås öka mer än normalläget

Företagen i Västernorrland tror på en ökning av personal kommande tolv månader på en nivå som är högre än normalläget och över rikets genomsnitt. I en jämförelse med övriga län är tilltron till en ökning av antalet anställda i Västernorrland näst högst i landet.

Förväntningarna på framtida investeringar vänder uppåt

Nettotalet, dvs skillnaden mellan de företag som kommande 12 månader tror på minskade investeringar och de som tror att de kommer att öka, landar på 3 procent. Det innebär en ökning från föregående kvartal men är fortfarande lägre än normalläget.

Framtida försäljningsvolymer under rikssnittet

Företagens förväntningar på försäljningsvolymen om tolv månader har ökat jämfört med föregående kvartal. Skillnaden mellan dem som tror på en ökning respektive en minskad försäljning är 14 procent (jmf 8 procent) vilket är under normalnivån för länet. Genomsnittet för riket ligger på nettotal 18 procent.

Antalet anställda på grönt

Sammanfattningsvis har samtliga ”nålar” i konjunkturbarometern gått åt rätt håll. Störst förväntningar har företagen i Västernorrland på en ökning av antalet anställda kommande tolv månader.

KonjunkturenFöretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist