NYHET29 september 2023

Fortsatt tufft läge för företagen i Västernorrland

Svenskt Näringslivs Företagarpanel för det tredje kvartalet indikerar att företagen i länet har det fortsatt svårt i den rådande konjunkturen. Utvecklingen av försäljningsvolym, investeringar och antal anställda ligger alla på en lägre nivå än historiskt genomsnitt.

Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

– Även när vi ber företagen blicka tolv månader framåt så målas det tyvärr upp en dyster bild. Mest bekymrade för framtiden är företagen inom bygg, handel, besöksnäring och transport, säger Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv i Västernorrland.

Försäljningsvolymen har utvecklats något bättre än för riket

Jämfört med för tolv månader sedan har försäljningsvolymerna för länets företag utvecklats något bättre än genomsnittet för riket. Utfallet för kvartal tre är också något högre än för föregående kvartal, men fortfarande är bedömningen långt under historiskt genomsnitt för länet.

Mest nöjda med försäljningen är företagen inom tillverkning och industri där 41 procent uppger att försäljningen ökat jämfört med 26 procent som menar att den minskat. Även tjänsteföretagen framstår som mer nöjda med försäljningen. Samma branscher är också mest positiva när de får frågan om hur de tror att försäljningsvolymerna kommer att vara om tolv månader.

Investeringsviljan bromsar in

Betydligt fler företag i Västernorrland uppger att investeringarna minskat, 29 procent, än de som upplever en ökning av investeringar, 18 procent, jämfört med för tolv månader sedan. Framför allt är det företag inom bygg, handel, besöksnäring och transport som påverkats av inbromsningen.

När företagen i länet får frågan om hur de tror att investeringarna kommer att vara om tolv månader svarar 23 procent att de kommer att vara lägre medan endast 15 procent tror på en ökning. Här sticker företagen inom byggsektorn ut som klart mest negativa, där hela 42 procent tror på en minskning medan blygsamma 5 procent tror att investeringarna kommer att vara högre om ett år.

Negativ utveckling av antalet anställda

Utvecklingen av antalet anställda är något sämre för länet jämfört med snittet för riket och klart under genomsnittlig historisk nivå. Återigen är det branscherna bygg, handel, besöksnäring och transport som har det tuffast. Endast inom tillverkning och industri är det fler företag, 31 procent, som uppger att antalet anställda är fler nu än för ett år sedan än de som uppger en minskning, 21 procent.

Förväntningarna på framtiden är något mer positiv än nulägesbilden men är fortfarande på en låg nivå jämfört med historiskt genomsnitt. 20 procent av företagen i länet tror att antalet anställda om tolv månader kommer att vara högre än idag medan 17 procent spår en minskning. Störst tilltro till en ökning av antalet anställda har företagen inom tillverkning, industri och tjänster.

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist