LogoLogo
LogoLogo
NYHET24 augusti 2017

Hög tid att prata klartext om jobbpolitiken

Högst upp på företagens önskelista står att de vill ha stabila förutsättningar och långsiktiga spelregler. Det betyder att de vill veta vilka kostnader, lagar och regler de ska utgå ifrån när de driver sina verksamheter och när de planerar för sin framtid. Och det är ju inte konstigt. Man behöver inte gå längre än till sig själv för att förstå.

Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

Det är nog många av oss som redan nu börjat drömma om nästa sommars semester. Det tar emot att boka den där resan till Italien om vi inte vet hur mycket lön vi kommer att få, hur stora räkningarna kommer att bli och om vi får vara lediga. Risken blir för stor att vi står där med en resa som vi inte har råd med eller som vi helt enkelt inte kan åka på.

På samma sätt är det för företagare. De behöver veta vilka kostnader, regler och lagar som gäller. Annars tar det emot att fatta de där avgörande besluten om att utveckla, att investera och att anställa. Risken blir för stor.

Fundera en stund på det politiska läget i Sverige just nu. Vilka besked får företagen? Jag tror inte att någon kan anklaga regeringen för att vara tydlig. Tvärtom! Det känns omöjligt att få fram en bild av vad företagen har att förhålla sig till framöver. Låt mig ge några exempel:

Välfärdssektorn

Regeringen säger att vi måste öka kvalitén i skolan, vården och omsorgen. Samtidigt säger de att det inte går att mäta kvalitet och att vi inte kan styra verksamheterna med kvalitetskrav. Hur går det ihop? Ur välfärdsföretagens perspektiv är kvalitet den självklara utgångspunkten och drivkraften.

Regeringen säger sig vilja ha valfrihet och privata huvudmän inom skola, vård och omsorg. Men, de ska inte få driva sina verksamheter med överskott. Trots att alla vet att det är omöjligt att driva en verksamhet (som levererar kvalitet, tar ansvar för sina anställda och som överlever över tid) om man inte får samla pengar på hög när det går bra. Det står till och med i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) egna ekonomiska handbok att vinst och buffert är nödvändigt för en verksamhet.

Signalerna från regeringen har varierat. Stundtals är det hätska toner mot våra välfärdsföretagare. I nästa stund får de höra att de är viktiga. Regeringen aviserar att de ska driva igenom Reepalus förslag för hela välfärdssektorn, men ibland kommer signaler att det bara ska gälla för vissa sektorer. I dagarna har V och S gått ut med besked om att de har ett gemensamt förslag som utgår från Reepalus förslag och som ska läggas fram som proposition i mars. Samtidigt har alliansen och SD gått ut och sagt att de inte tänker rösta igenom ett sådant förslag. Det betyder att V och S inte har majoritet för sitt förslag, men de ska ändå lägga fram förslaget.

Ja, du hör själv. Det är långt ifrån tydligt och vettigt. Och det får konsekvenser. Vi kan redan nu se att företag inom välfärdssektorn håller tillbaka. De vågar inte investera eller expandera. Kraft som borde läggas på att utveckla verksamheterna måste läggas på att förstå och försöka förutspå vad det är som händer. Det är illa och det är allvarligt.

Skatter

Regeringen säger att den vill skapa goda förutsättningar för landets företag och företagare. För det är där jobben och tillväxten skapas. Det är i stort sett alla överens om. Men, samtidigt har regeringen sedan den tillträdde aviserat en mängd försämringar för företagen. Man ställer sig frågan – Hur tänker ni och vad vill ni egentligen?

Regeringen har höjt arbetsgivaravgiften för unga, försämrat ROT- och RUT-avdragen, ökat marginalskatten. Företagen har varit tydliga. Det här är försämringar för dem. Det medför att de har svårare att utveckla sina företag och att skapa arbetstillfällen.

Regeringen har föreslagit en kilometerskatt, en flygskatt och förändringar av entreprenörsskatten (3:12 reglerna). Företagen har varit på gränsen till övertydliga. Bara aviseringen om förändringen av 3:12 reglerna har varit skadlig. Flera företag vittnar om att de inte kommer investera innan de vet vad som gäller.

I ena stunden känns det som om politikerna har lyssnat och förstått. Förslaget om kilometerskatten drogs tillbaka. Men, i nästa stund aviserar regeringen att ett nytt förslag ska komma som utgår från det tidigare. Flygskatten och entreprenörsskatten säger regeringen att de ska lägga in i höstens budget. Ibland nås vi av signaler om att de ska dras tillbaka.

Det är inte lätt för företagare att veta vad som gäller och vad som kommer att hända framöver.

Regeringens budget för 2018

Idag, torsdag 24 augusti 2017, samlas regeringen på Harpsund. Finansminister Magdalena Andersson ska redogöra för det ekonomiska läget och förutsättningarna för 2018 års budget.

Menar regeringen allvar med att de vill skapa riktigt bra förutsättningar för företagen? Vill de att jobb ska växa till, att fler ska komma in på arbetsmarknaden, att vi ska ha en tillväxt i ekonomin, ett ökat välstånd, mer pengar till välfärden, fler företag som investerar i nya och hållbara innovationer, produkter och tjänster? Ja, då måste de skapa rätt och tydliga förutsättningar!

Så, Löfven och Andersson - sluta slira och börja prata klartext!

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist