SEMINARIUM / MÖTE Län: Västernorrlands län

Konjunkturen i Västernorrland, Sverige och världen

Göran Grahn
Foto: Ernst Henry Photography AB

Göran Grahn

Konjunkturen i Västernorrland, Sverige och världen är på agendan. Många oroshärdar hotar. Brexit, migration, Ryssland, Trump och minusräntor för att nämna några utmaningar världen står inför de kommande åren.

Hur klarar Sverige och Västernorrland det och hur har det sett ut under senaste året?

Talare: Göran Grahn, nationalekonom på Svenskt Näringsliv

Anmälan: Senast den 22 november behöver vi få din anmälan. Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på lunchen.

Välkommen önskar Företagsekonomiska klubben i Sundsvall och Svenskt Näringsliv

Datum och tid

  • Fredag 29 november 2019, kl. 11:30 – 13:00

Plats

Elite Hotel Knaust, Storgatan 13, Sundsvall

Kontaktperson