NYHET4 maj 2023

Så kan hushåll och företag landa på fötterna

Enligt Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel för Västernorrland uppger 45 procent av företagen att de har en mindre försäljningsvolym jämfört med ett år sedan. 28 procent svarar att de investerar mindre.

Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.Foto: Stefan Tell

Sämst är läget inom byggsektorn. Det är inte konstigt att det ser ut så. Hushållen håller hårt i plånboken. Många har det tufft.

Men det finns möjligheter att vända detta. Om politiken tar ett helhetsgrepp, med omfattande strukturreformer, har Sverige goda möjligheter att se både hushåll och företag landa på fötterna. Marginella åtgärder kommer få marginella effekter. Men om man tar ett helhetsgrepp nu, då kan vi skörda frukterna av det för lång tid framöver.

Vi behöver en permanent sänkning av elskatterna. Och en permanent sänkning av arbetsgivaravgiften, för alla som är 26 år eller yngre.

Sverige har haft en sämre produktivitetsutveckling än våra konkurrentländer sedan 2007. Med rätt politik kan det bli ändring på den saken.

Med rätt förutsättningar kan fler komma i arbete och svensk ekonomi vända åt rätt håll.

För att svensk produktivitetsutveckling ska kunna stärkas måste företagen kunna hitta rätt kompetens. Därför behövs ett nära samarbete mellan bransch och utbildningsanordnare, både på gymnasial och eftergymnasial nivå. Då får man till en bättre matchning mellan arbetsgivarnas behov och de utbildningar som erbjuds.

Reformer, som gör att fler människor kan gå från utanförskap till arbete, behövs också. Det måste löna sig att gå från bidrag till arbete och det måste skapas bättre förutsättningar för arbetsgivare att anställa människor som varit arbetslösa länge.

Det behöver också bli enklare att investera i nya idéer och projekt. I dag har vi för krångliga regelverk och för långa osäkra processer. Det hindrar investeringstakten i det svenska näringslivet. Tillståndsprövningar behöver vara enkla, snabba och förutsägbara. Annars kommer entreprenörer välja att satsa på annat håll. Då får våra konkurrentländer satsningarna och jobben i stället.

Det finns en enorm kraft i Västernorrlands företag. Med rätt förutsättningar kan fler komma i arbete och svensk ekonomi vända åt rätt håll. Om politiken ger företagen rätt förutsättningar, då kan vi vända detta.

Företagarpanelen
Skriven avEva Nordlander
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist