Konferens

Säkerhetskonferens Södra Norrland

apr
15
15-16 april 2024

Inre och yttre säkerhet är inte bara centralt för Sveriges säkerhet, vår trygghet och demokrati. Det är också helt avgörande för ett konkurrenskraftigt och robust näringsliv.

Välkommen till konferensen för Svenskt Näringslivs Säkerhetsdelegation (SNSD), där vi samlas för att gemensamt adressera de aktuella säkerhetsutmaningarna i Sverige. SNSD är ett forum för idé-, erfarenhets- och kunskapsutbyte i säkerhetsfrågor, med fokus på inre och yttre hot, totalförsvar och resiliensarbete.

Vi strävar efter att skapa en plattform för företag och regionala myndigheter att diskutera säkerhetsfrågor. Genom ökat samarbete vill vi främja naturliga samtal mellan företag och myndigheter. Med fördjupad insikt strävar vi efter att forma mer anpassade och effektiva policys för att öka robustheten hos företag och därmed även samhället som helhet.

Under mötet kommer vi att fokusera på lägesbilder från region Södra Norrland för att konkret illustrera säkerhetsutmaningarna ur olika perspektiv. Ditt deltagande är viktigt för att skapa ökad medvetenhet och forma konkreta åtgärder.

Med fokus på totalförsvar, cybersäkerhet och brottsutveckling arbetar vi tillsammans för ett robust samhälle.

PROGRAM

Måndag den 15 april, 13.00 – 17.00

 • Inledning – Svenskt Näringslivs Säkerhetsdelegation, SNSD
  Eva Nordlander, regionchef, Svenskt Näringsliv Västernorrland
 • Det säkerhetspolitiska läget
  Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor och Lena Nitz, expert på brott och trygghetspolicy, Svenskt Näringsliv
 • Tillsammans för ett säkrare Sverige
  Thomas Nilsson, polismästare, Polisregion Nord, Operativa enheten Jonas Karlsson, överste, regementschef I21, SÄPO
 • Länsstyrelsens roll för den regionala säkerheten
  Torbjörn Westman, beredskapsdirektör, Länsstyrelsen Västernorrland

18.00 – 21.00 Gemensam middag på Clarion Hotel Sundsvall

Tisdag den 16 april, 08.30 – 12.00

 • Reflektioner från gårdagen
  Johan Sjöberg, Svenskt Näringsliv
 • Rundabordssamtal 1
 • Krisberedskap och kontinuitetsplanering
  Niklas Vangstad, riskchef ICA Gruppen & ICA Sverige
 • Cybersäkerhet – så säkrar vi den operativa verksamheten
  Sebastian Carlsson, vvd Combitech
 • Hur kan man hantera intrångsförsök och stärka sitt säkerhetsskydd?
  Pär Lindmark, säkerhetsansvarig BAE System Hägglunds
 • Rundabordssamtal 2

12.00 – 13.00 Gemensam lunch på Clarion Hotel Sundsvall

Anmälan: Deltagande i konferensen är kostnadsfritt och då ingår middag och lunch. Ev. logi står man för själv, både bokning och betalning.

Varmt välkommen!

Arbetsgrupp SNSD Södra Norrland:

Eva Nordlander, Svenskt Näringsliv
Pär Lindmark, BAE Systems Hägglunds Daniel Forsman, Örnsköldsvik Airport Jens Börjesson, Metsä Group Magnus Wikström, ICA Supermarket Matfors Nils-Olov Nilsson, Sollefteå kommun

apr
15
15-16 april 2024
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist