SEMINARIUM / MÖTE Län: Västernorrlands län

Samhällsbyggardag i Sundsvall

Varje år upphandlar offentlig sektor i Sverige varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Trots de stora affärsmöjligheterna, är lagen om offentlig upphandling (LOU) ofta uppe till diskussion, då upphandlingar ofta upplevs som komplicerade, både för beställare och leverantörer. Strategiska anbudsgivningar, svårigheter att utvärdera priser och ofta ett fåtal anbudsgivare följt av överklaganden är några av utmaningarna. Det finns med andra ord en stor förbättringspotential för båda parter. 

Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna bjuder därför in till en halvdag med kunskap, dialog och goda exempel om upphandlingar för att krav och leverans ska bli bättre. 

På programmet 

Sundsvalls kommun – Politiker och tjänstemän om aktuella investeringar och upphandlingar 
Politiker Hans Forsberg (C), ordf. Inköpsutskottet, Erik Lundin fastighetschef Drakfastigheter och Nils-Göran Johansson, ny inköpschef på kommunen.  

Företagare - om konsekvenser vid offentlig upphandling ur ett företagarperspektiv  
Anders Göransson, Castanum Förvaltning AB och Liselotte Gustafsson, Gustafssons Rör AB 

Att följa upp avtal - rätt pris, rätt leverans! 
Lennart Wallin, avtalscontroller på Örebro kommun berättar om hur Örebro kommun arbetar systematiskt med avtalsuppföljning. 

Dagen leds av Johan Martinsson på Installatörsföretagen. 

Anmälan: Senaste dag för anmälan är den 18 november. Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på fika och lunch.

Välkommen!

Datum och tid

  • Torsdag 28 november 2019, kl. 08:30 – 13:00

Plats

Hotell Södra Berget, Södra Stadsberget 1, Sundsvall

Ladda ner

Kontaktperson