Seminarium

Samhällsbyggardagen i Västernorrland 2022

okt
13
2022
Midlandavägen, Timrå
Sundsvall Timrå Airport
Öppna karta
13 oktober 2022, 9:00-12:00
Kontaktperson
Eva Nordlander
Regionchef

Varje år upphandlar kommuner, regioner och statliga myndigheter varor, tjänster och byggentreprenader för närmare 700 miljarder kronor. Det innebär att vad och hur myndigheter upphandlar har stor betydelse för näringslivet. När det offentliga konkurrerar med det privata näringslivet finns det risk för att konkurrensen snedvrids och det blir fråga om konkurrens på olika villkor. Ett aktuellt område där problemet uppmärksammats är försäljning och installation av solceller och elstolpar.

På årets Samhällsbyggardag får du lyssna till experter inom offentlig upphandling och konkurrens från offentlig sektor. Det blir också tid för dialog med kommunala politiker och tjänstemän, företagare och föreläsare.  

Program

En laddad fråga – konkurrens från offentliga aktörer i installationsbranschen

Stefan Sagebro, expert på konkurrens och statsstöd, Svenskt Näringsliv 
Nära hälften av medlemsföretagen inom Installatörsföretagen anser att osund konkurrens hör till vardagen, framför allt när det gäller installation och försäljning av laddstolpar och solceller. Stefan lotsar oss igenom konsekvenserna av osund konkurrens och hur kommunerna i stället kan skapa en välfungerande marknad.

Metod för upphandling som lyfter inköpen till en ny nivå

Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert, Svenskt Näringsliv 
Många kommuner vittnar om fördelarna med att införa kategoristyrning för sina inköp. Tvärfunktionellt arbetssätt, besparingar och i slutändan bättre affärer för både kommunen och leverantören. Ellen förklarar metoden och berättar också om hur upphandlingar kan bli ett verktyg i den gröna omställningen.

Så vill tjänsteföretagen förbättra offentliga upphandlingar

Ulrica Dyrke, Almega
Dialog är nyckeln till genomtänkta upphandlingar som kan förena den upphandlande myndighetens behov med företagens möjligheter. Ulrica presenterar slutsatser från Almegas aktuella undersökning från den växande tjänstesektorn.  

Förmiddagen avslutas med en paneldebatt med experter, företagare, politiker och tjänstemän från kommunen samt möjlighet till dialog och idéutbyte mellan alla deltagare.  

Deltagande är kostnadsfritt. Fika finns framdukat från 08.30 och vi avslutar med gemensam lunch kl 12.00.

Välkommen! 

Medverkande:

Ulrica Dyrke, Almega
Jurist och näringspolitisk expert främst på frågor kopplade till offentlig upphandling, konkurrens och offentlig marknad
Stefan Sagebro, Svenskt Näringsliv 
Expert på konkurrens och statsstöd,
Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv
Upphandlingsexpert

Mötet är ett samarrangemang av Almega, Byggföretagen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna och Svenskt Näringsliv.

okt
13
2022
Midlandavägen, Timrå
Sundsvall Timrå Airport
Öppna karta
13 oktober 2022, 9:00-12:00
Kontaktperson
Eva Nordlander
Regionchef
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist