NYHET17 maj 2023

Svag framtidstro hos västernorrländska företag

Nya siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att framtidshoppet hos företagen i Västernorrland fortfarande är lågt. Tuffast är läget för företag inom bygg medan företagen inom tillverkning/industri och tjänster visar större optimism.

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
”Utfallet visar att företagen fortfarande har det svårt i den rådande konjunkturen, men att det skiljer sig mycket åt mellan olika branscher”, säger Eva Nordlander.
Foto: Stefan Tell

– Det går att skönja en viss uppgång från förra kvartalet men värdena ligger fortfarande under rikssnittet och långt under den historiska genomsnittsnivån för länet, säger Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.

Svenskt Näringslivs företagarpanel mäter konjunkturen med fokus på tre områden: försäljningsvolym, investeringar och antal anställda. På samtliga områden ligger de svarande företagen från Västernorrland under riksgenomsnittet.

Avseende försäljningsvolym spår 33 procent av företagen i länet att den kommer att vara högre om 12 månader medan 23 procent tror på en minskad försäljning. Bland tjänsteföretagen förväntar sig hela 48 procent av de svarande att försäljningen har ökat om ett år och inget företag tror på en minskning.

Även gällande investeringar utmärker sig tjänsteföretagen genom att vara mest optimistiska. 33 procent tror på ökade investeringar medan endast 5 procent ser en minskning framför sig. På totalen är det dock fler företag i länet som tror på lägre investeringar om 12 månader, 25 procent, mot de som tror att de kommer att vara högre, 21 procent.

När företagen får frågan om de tror att antalet anställda kommer att vara högre eller lägre om tolv månader svarar 22 procent högre och 20 procent att de kommer att ha färre antal anställda. Gällande antalet anställda är det företagen inom handel/besöksnäring/transport som ser den största minskningen framför sig. Endast 14 procent av de svarande företagen i sektorn spår ett ökat antal anställda medan 30 procent tror på en minskning. Störst tilltro till fler anställda har företagen inom tjänstesektorn där 32 procent tror på ett högre antal anställda medan endast 5 procent tror på färre medarbetare.

– Utfallet visar att företagen fortfarande har det svårt i den rådande konjunkturen, men att det skiljer sig mycket åt mellan olika branscher. För att underlätta för företagen i det utsatta läget är det viktigt att länets politiker bidrar till att skapa ett så gynnsamt företagsklimat som möjligt, säger Eva Nordlander.

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist