NYHET30 september 2022

Vikande konjunktur för företagen i Västernorrland

Jämfört med övriga landet är det svaga konjunktursiffror som framträder i Svenskt Näringslivs färska företagarpanel för Västernorrland. Förväntningarna på kommande 12 månader är också lägre än snittet för riket.

Foto: Mostphotos
Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

– Den försiktiga uppgång gällande försäljning, investeringar och antal anställda som vi såg tidigare i år har kommit av sig och företagen i länet är generellt mer pessimistiska när de blickar framåt, säger Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

Försäljning

Vart tredje företag i Västernorrland uppger att försäljningsvolymen minskat jämfört med för tolv månader sedan. Det är den lägsta försäljningsutvecklingen i hela landet. Förväntningarna för kommande tolv månader är också betydligt lägre än föregående kvartal.

Investeringar

21 procent av länets företag uppger att de dragit ner på sina investeringar. Ingen annan region har en lägre nivå på investeringarnas utveckling. Förväntningarna i länet gällande investeringar för kommande 12 månader är något högre, men fortfarande på en nivå under riksgenomsnittet.

Antal anställda

Företagen i Västernorrland utmärker sig i mätningen genom att uppvisa den lägsta sysselsättningstillväxten av landets regioner. 26 procent av länets företag uppger att de har färre anställda jämfört med för tolv månader sedan. Motsvarande siffra för riket är 16 procent. 23 procent av företagen i länet tror dock på en ökning av antalet anställda kommande tolv månader. I Sverige som helhet är företagen något mer positiva. I snitt tror 27 procent av landets företag på en tillväxt i antal anställda.

– Västernorrland utmärker sig i företagarpanelen genom att signalera ett generellt sämre konjunkturläge än riket i stort. Förväntansbilden för kommande tolv månader är dock lite mer optimistisk vilket är positivt, säger Eva Nordlander.

Om Företagarpanelen

Företagarpanelen är Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor.

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation.

Vill du vara med i Företagarpanelen – läs mer och anmäl dig här!
Gå med i Företagarpanelen
KonjunkturFöretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist