”Ensam är aldrig stark”

Madelene Hjelm är vice VD på IB-Transport i Västerås. Företaget har lager och åkeri med distribution i Mälardalen. IB-Transport har haft god medvind med stark tillväxt i takt med ökad näthandeln. Fokus för IB-Transport har legat på att löpande uppdatera personal och verksamheten. 

”Regelbördan för oss företagare är både snäv, hård och destruktiv”, säger Madelene Hjelm

Vad är det roligaste med företagandet?
Jag vill tillsammans med min delägare och man, med all vår personal lösa våra kunders utmaningar, det är drivkraften för mig. Att se medarbetarna växa och utveckla företaget går hand-i-hand för oss.

Vad är jobbigast?
Regelbördan är både snäv, hård och destruktiv. Lagstiftningen är inte är anpassad till Sverige och hur vårt land ser ut. Det gör det krångligt och risken för att få sanktioner är överhängande. Det kan exempelvis handla om att chauffören trycker fel på sin färdskrivare, hamnar i trafikkö eller något annat oförutsett händer. Hela vår organisation och våra anställda vill verkligen göra rätt och har ingen anledning till att fuska. Något annat som tynger är att osund konkurrens pågår från ett statligt ägt åkeri, vilket nu ökar i allt högre takt när kunder erbjuds marknadsmässigt billigare transporter, och tidigare åkerier tappar kunderna i rasande fart och därmed tappar omsättning och riskerar konkurs.

Jag gillar win-win, det är så jag upplever medlemskapet

Hur ser du på ditt medlemskap i Svenskt Näringsliv?
Varför jag är med i Svenskt Näringsliv handlar om att ”ensam är aldrig stark”. Svenskt Näringsliv lyssnar på företagarna och är en kompetent organisation. Jag gillar win-win, det är så jag upplever medlemskapet - jag kan vara med och bidra i förändring till det bättre. Om vi lyckas att t.ex. få ner regelbördan, då får jag mer tid att vara kreativ i vårt företagande och satsa på säkerställande och utveckla. Förhoppningsvis leder det till att jag blir bättre på mitt jobb och att resultatet av det leder till att företaget växer och då finns stor möjlighet till att anställa ännu fler, vilket är bra för samhället i stort. 

MedlemskapSvenskt NäringslivMadelene HjelmVästerås
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist