NYHET14 februari 2022

Företagen behöver anställa men har svårt hitta medarbetare

Efter flera kvartal av positiv utveckling pekar siffrorna återigen ner, men framtidstron är god. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel.

”Vi ser att ökade kostnader för råvaror och fortsatt osäkra logistikkedjor på sikt kan fortsätta påverka länets företag”, säger Kristin Lahed. 
Foto: Ernst Henry

Enligt medlemsföretagen har såväl produktion/försäljning som antalet anställda utvecklats betydligt svagare de senaste sex månaderna än under de föregående kvartalen. 66 procent svarar att försäljning och produktion antingen ligger stilla eller har försämrats.

– Västmanlands konjunktur har senaste halvåret kylts av. Vi ser tydligt att det tillfälligt berott på omikron och covidrestriktioner som negativt påverkade företagen. Men vi ser också begynnande ökade kostnader för råvaror och fortsatt osäkra logistikkedjor som på sikt kan fortsätta påverka länets företag. Hårdast drabbad är besöksnäringen och transportsektorn. Även elförsörjningen är ett osäkert kort där både tillgång och priser påverkar företagen säger Kristin Lahed, regionchef Svenskt Näringsliv. 

Trots hacket har Västmanland jämfört med övriga Sverige stått sig väl. Endast Jönköping och Blekinge har haft en bättre produktions- och försäljningsutveckling det senaste halvåret och optimismen håller i sig. Företagen i länet tror på fortsatt hög konjunktur framöver, 42% av företagen tror på oförändrade eller högre volymer det kommande halvåret. 

De höga produktions- och försäljningsvolymer har inte bidragit till att företagen nyanställt. Det råder en stor obalans på arbetsmarknaden och trots att nästan var sjätte invånare i länet står utanför egen försörjning hittar inte företagen rätt kompetenser. Omkring 25 000 personer i Västmanland lever på sociala ersättningar, enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Det motsvarar 16 procent av alla invånare i arbetsför ålder, vilket är två procentenheter mer än rikssnittet.

– Denna obalans kommer påverka länet negativt och vi måste därför gemensamt hitta lösningar till att få fler tillbaka på arbetsmarknaden, hitta snabbspår och vägleda in i yrken som efterfrågas av arbetsmarknaden, säger Kristin Lahed

Arbetsmarknaden har fortsatt ett strukturellt problem. Matchningen fungerar dåligt och stora grupper står utanför trots kompetensbrist.

Det är en stor utmaning är att få tillbaka folk i arbete tillräckligt snabbt. På samma sätt som företagsstöden nu avslutas så borde den förhöjda a-kassenivån återställas till vad som gällde före krisen anser Svenskt Näringsliv.

konjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist