Konferens

Framtidens arbetsmarknad

Framtidens arbetsmarknadFoto: Eduna
okt
11
2022
11 oktober 2022, 10:00-15:00

Svenskt Näringsliv och Eduna arrangerar en fortbildningsdag på temat ”Framtidens arbetsmarknad” i Västerås.

Dagen riktar sig till lärare inom Ekonomi, Entreprenörskap, Historia samt Samhällskunskap och studie- och yrkesvägledare på högstadiet och gymnasiet.

Under dagen medverkar Svenskt Näringslivs experter på området samt representanter från näringslivet. Vi fördjupar oss i ämnet genom att ta avstamp i det regionala för att vidare titta på frågan ur både ett nationellt och globalt perspektiv, men även ur ett ekonomisk-historiskt perspektiv. Allt för att ge en så sammantagen bild som möjligt av framtidens arbetsmarknad. 

För ytterligare information och anmälan vänligen kontakta: daniel.esberg@svensktnaringsliv.se

Välkommen

Program

10:00 – Registrering, bokbord och förmiddagsfika.

10:30 – Välkommen samt genomgång av det regionala företagsklimatet och den regionala arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv, Västmanland.

11:20 – Den nationella arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv, Kompetensförsörjning.

12:00 – Lunch, kaffe och bokbord.

12:45 – Den global arbetsmarknaden och ett ekonomisk historiskt perspektiv. Ekonomifakta.

13:20 – Workshop.

13:50 – Avslutande panelsamtal med representanter från näringslivet kring framtidens arbetsmarknad, innovationer och behov.

14:30 – Avrundning samt eftermiddagsfika vid bokbordet.

Om Eduna

Svenskt Näringsliv jobbar aktivt med att främja samverkan mellan skola och näringsliv. Ett led i det arbetet är att aktivt kunskapsdela insikter, spaningar och erfarenheter som vi erhåller genom att representera 60 000 av landets företag. Genom vår skolmaterialsportal eduna.se når vi ut med kostnadsfritt skolmaterial till två tredjedelar av landets skolor. 

okt
11
2022
11 oktober 2022, 10:00-15:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist