NYHET13 mars 2024

Något ljusare framtidsutsikter hos de västmanländska företagen

2023 har för många västmanländska företag varit ett mycket tufft år. Länet och Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och många branscher kommer fortsatt ha det mycket besvärligt under 2024.

Kristin Lahed
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Företagen har lägre försäljningsvolymer, färre investeringar och färre anställda än för ett år sedan – men hoppas samtidigt på bättre tider för det kommande året.

43% av de svarande företagen i Västmanlands företagarpanel uppger att deras försäljningsvolymer minskat de senaste året och 24 % att den ökat.

– Under förra året hade alla branscher generellt sett det tufft. Alla har känt av lågkonjunkturen men om det är några branscher som har haft det speciellt tufft så är det byggbranschen, transport, handel och besöksnäringen. Det vill säga de plånboksnära branscherna. Under en lågkonjunktur tenderar privatpersoner att hålla hårdare i plånboken och då kan hotell- och restaurangbesök bli något många tvingas välja bort. Även byggbranschen har drabbats hårt, beroende på inflation och räntenivåer, investeringarna har varit låga och det är få byggen som startas, säger Kristin Lahed, regionchef Svenskt Näringsliv

Men det finns ljusglimtar. Inflationen har fallit och alltmer tyder på att den kommer ned till målet under året och att räntan därför kommer att sänkas. Den något ljusare framtidstron syns också i Svenskt Näringslivs företagarpanel där företagens förväntningar om framtida produktion, antal anställda och investeringar vände något uppåt under början av året i Västmanland.

För kommande året räknar 39% av de svarande företagen att försäljningsvolymerna kommer att öka. Investeringstakten börjar återigen ta fart om än från rekordlåga nivåer. Att den tidigare återhållsamheten av investeringstakten nu ser ut att brytas är positivt för regionens konkurrenskraft, då en av Västmanlands främsta konkurrensfördelar på både den nationella och internationella marknaden är just alla innovativa, nytänkande lösningar som flera av våra bolag uppvisar över tid.

– Företagens framtidsutsikter har förbättrats något men ligger på det stora hela under en normal nivå. Detta är framför allt ett resultat av lättnader i penningpolitiken. Den låga tillväxten och arbetslösheten i regionen är fortfarande ett orosmoln, säger Kristin Lahed.

– Även om konjunkturen kan bottna snart så kommer 2024 bli ett år med låg tillväxt som knappt hamnar över 0 procent. För en ökad tillväxt krävs långsiktiga strukturreformer som underlättar för en mer konkurrens- och motståndskraftig ekonomi. Och incitamenten för att ta ett ledigt jobb behöver öka, det tyder på ordentliga strukturella problem när nästan 40 procent av länets företag i en lågkonjunktur uppger svårigheter att hitta rätt kompetenser. Här behöver vi kraftsamla avslutar Kristin Lahed.

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist