NäringslivsAkademin för morgondagens beslutsfattare

TV Publicerad

Näringslivsakademins första termin har nu gått av stapeln och ett 20-tal personer tog chansen i denna första runda som riktade sig till verksamma i Västmanland, Södermanland och Örebro län.