LogoLogo
LogoLogo
Nyhet17 september 2019

Oroande konjunkturläge i Västmanland

I Svenskt Näringslivs företagarpanel ger de västmanländska företagen oroande prognoser om det ekonomiska läget. Detta måste både politiker och arbetsmarknadens parter ta till sig och agera på.

Kristin Lahed
Kristin Lahed, regionchef Svenskt Näringsliv Västmanland.
Foto: STEFAN TELL

Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2019 visar att förväntningarna om kommande produktionsvolym, investeringar och sysselsättning har fortsatt att minska jämfört med andra kvartalet och nu ligger under historiska förväntningar. Samma trender fångas även i andra ekonomiska indikatorer, såsom Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer och inköpschefsindex.

Bland SN:s framåtblickande indikatorer, ligger utsikterna för produktionen om 6 månader lägst. Företagen är medvetna om att efterfrågan inte växer i samma takt som tidigare, så de planerar inte för högre produktion. Tvärtom, kan de tänka sig dra ned på produktionsplanerna. Även investeringsplanerna har gått ned. Det är tecken på att företagen har tillräcklig med kapacitet och att de inte har behov av att investera i ett läge där efterfrågan viker ned.

Detta gäller även vårt län. I Västmanland förespår företagen en dyster framtid det närmsta halvåret. Bland annat har länets företag den mest negativa prognosen gällande både framtida produktionsvolym och investeringar i hela landet. Förväntningarna på framtida produktions-/försäljningsvolym är den lägsta sedan 2012 i länet.

Det är tydligt att den svenska ekonomin är på väg in i en avmattning. Den globala ekonomin saktar in och när det går sämre för omvärlden, missgynnas också Sverige som är en liten och öppen ekonomi. Detta i kombination med orosmoment som utökade handelshinder och Brexit gör att företagen upplever en osäkerhet och därför varslar. Detta blir extra påtagligt för ett så exportstarkt län som Västmanland, och mycket riktigt skakades länet förra veckan av fyra stora varselnyheter från Manpower, Kanthal, Ramnäs bruk och Seco Tools.

Sveriges och Västmanlands företag är hårt internationellt konkurrensutsatta och därför krävs det konkurrenskraftiga villkor om de ska överleva, nu mer än någonsin. Därför bör politikerna stärka de svenska bolagens förutsättningar att klara avmattningen genom att se till att företagsklimatet blir bättre än någonsin. Här krävs insatser för att minska regelkrånglet, att stat och kommun möter företagen med främjande myndighetsutövning och att skatterna blir internationellt hållbara, men även att den framtida kompetensförsörjningen tryggas. Hos arbetsmarknadens parter ligger ansvaret att under vårens avtalsrörelse säkerställa löneavtal som bidrar till stärkt internationell konkurrenskraft och att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Tillsammans kan vi se till att företagen och alla dess medarbetare står sig starka även i oroliga tider.

Mer om konjunkturläget

Konjunktur
Skriven avKristin Lahed
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist