SEMINARIUM / MÖTE Län: Västmanlands län

Sopplunch om konjunkturläget och avtalsrörelsen

sopplunch2
Foto: foodphoto.lv
Lars Jagrén

Lars Jagrén, Senior Advisor Svenskt Näringsliv

Hur ser det ekonomiska läget ut i Västmanland?

Efter flera år av hygglig ekonomisk tillväxt pekar allt fler indikatorer på att konjunkturen nu mattas av både globalt och i Sverige. Inte minst på Europas viktigaste marknad, Tyskland, skrivs nu tillväxtprognoserna ner rejält.

Inte minst på Europas viktigaste marknad, Tyskland, skrivs nu tillväxtprognoserna ner rejält. Till detta kommer risken för ett upptrappat handelskrig, samtidigt som brexit än mer spär på ovissheten kring den ekonomiska utvecklingen.

  • Hur kraftig blir avmattningen i Sverige?
  • Hur ser ekonomin ut inför nästa års avtalsrörelse?
  • Hur klarar sig Sverige i den allt tuffare internationella konkurrensen?
  • Hur säkrar vi svensk konkurrenskraft?

Välkommen på en sopplunch tillsammans med Lars Jagrén som är senior rådgivare samhällsekonomi på Svenskt Näringsliv. Han har en bred erfarenhet från olika sektorer efter att tidigare ha varit chefekonom på Sveriges Byggindustrier, Företagarna och Unionen och kommer att ge oss en fördjupning på konjunkturläget, den stundande avtalsrörelsen och hur det påverkar förutsättningarna och konkurrenskraften för företagen i Västmanland.

Inbjudan gäller max 2 personer/företag och är kostnadsfri för medlemsföretag. Vi bjuder på lunch.

Datum och tid

  • Onsdag 23 oktober 2019, kl. 11:30 – 13:00

Plats

Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås