SEMINARIUM / MÖTE Län: Västmanlands län

Sopplunch om minskat regelkrångel - vad behöver göras?

Göran Grén
Foto: Ernst Henry Photography

Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik på Svenskt Näringsliv

60 procent av er företagarna uppger att en minskad regelbörda är den viktigaste åtgärden som Sverige behöver ta itu med. Drygt hälften upplever att regelbördan är stor eller mycket stor. 64 procent uppger att det har blivit värre under de senaste två åren. Vad är särskilt angeläget att åtgärda?

Välkommen till ett samtal med Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik vid Svenskt Näringsliv, om vad som är särskilt angeläget att åtgärda.

  • Är det regelverket som är krångligt och behöver förenklas eller är det tillämpningen av regelverket som faktiskt leder till krångel och administrativa bördor?
  • Inom vilket område är regelkrånglet som störst och varför?
  • Vilka positiva konkreta effekter skulle minskat regelkrångel innebära?

Med i samtalet finns företagare från Västmanland som ger sin syn på vilka regler som hämmar deras företagande och vilka förenklingar som skulle underlätta för dem.

Välkommen!

Datum och tid

  • Onsdag 20 november 2019, kl. 11:30 – 13:00

Plats

Best Western Plus Plaza, Kopparbergsvägen 10, Västerås

Pris

Inbjudan gäller max 2 personer/företag och är kostnadsfri för medlemsföretag. Vi bjuder på lunch.