Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET12 maj 2020

Västmanlands företag spår en dyster framtid

Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 64 procent av företagen i Västmanland har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Framtiden ser dyster ut när företagen blickar framåt.

"Krisen har slagit hårt mot mindre företag inom handel- och transportsektorn, liksom besöksnäringen. Men det är tydligt att ingen sektor går fri från påverkan av corona", säger Kristin Lahed.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Hela 64 procent av företagen i Västmanland uppger att de har en lägre produktion och försäljning än för sex månader sedan. 41 procent av företagen tror att det kommer att vara ännu lägre om ytterligare sex månader.

Som en följd av minskad produktion och försäljning följer även att fler människor förlorar sina jobb. I Västmanlands län har 39 procent av företagen lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 41 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader.

Siffrorna för Västmanlands län är dramatiska. Att hela 41 procent av företagen befarar behöva säga upp anställda kommande halvår är allvarligt. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats, säger Kristin Lahed, regionchef Svenskt Näringsliv Västmanland.

– Krisen har slagit hårt mot mindre företag inom handel- och transportsektorn, liksom besöksnäringen. Men det är tydligt att ingen sektor går fri från påverkan av corona. Enligt företagarpanelen är skillnaderna betydligt mindre än vad man skulle kunna tro med kraftiga fall i hela näringslivet, säger Kristin Lahed.

Företag som upplever en extrem nedgång i efterfrågan kämpar för att överleva. Där behöver krisåtgärderna bli lättillgängliga och väl utformade. Men ska ekonomin komma i gång igen krävs även andra politiska åtgärder, menar Kristin Lahed.

– Utbildningssystemet måste växla upp med framför allt yrkesutbildningar så att kompetensförsörjningen säkras och nya jobb kan skapas. EU:s inre marknad och utrikeshandeln måste säkras och företagsklimatet måste bli bättre så att det skapas goda förutsättningar för framtida investeringar och tillväxt, avslutar Kristin Lahed.

Konjunkturcoronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist