Seminarium

Finns det en framtid för svensk sjöfart?

jan
26
26 januari 2024, 14:00-15:30
Kontaktperson
Isak Flink
Trainee

En väl fungerande sjöfart är avgörande för svensk utrikeshandel, konkurrenskraft och varuförsörjning. För att uppnå detta behöver nuvarande regler ses över. Det är också viktigt med svenskflaggade fartyg som kan säkra svensk varuförsörjning vid en eventuell krissituation.

I början av 2024 presenterades en statlig utredning kring sjöfartens villkor. Det rör frågor som är viktiga för möjligheten att vi ska få fler istället för allt färre svenskflaggade fartyg. Frågan är vad utredningen har landat i för slutsatser kring exempelvis tonnagebeskattning och stämpelavgifter, samt hur regeringen prioriterar att förbättra villkoren för svensk sjöfart.

Varmt välkommen att delta på detta möte för en diskussion med ledande aktörer inom branschen om sjöfartens plats i framtiden. Anmäl dig redan idag!

Medverkande

Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart

Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv

Jonatan Höglund och Jonas Gunnarsson, Furetank

Claes Berglund, Director Public Affairs & Sustainability, Stena AB

Helena Gellerman, riksdagsledamot (L)

Johanna Rantsi, riksdagsledamot (M)

Jimmy Ståhl, riksdagsledamot (SD)

Ytterligare medverkande presenteras löpande.

jan
26
26 januari 2024, 14:00-15:30
Kontaktperson
Isak Flink
Trainee
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist