Företagen kritiska mot Länsstyrelsen

NYHET Publicerad

LÄNSSTYRELSEN. Var fjärde företagare i Västra Götaland tycker att Länsstyrelsen påverkar tillväxten i den egna kommunen negativt. Detta trots myndighetens uppdrag att arbeta för hållbar tillväxt och utvecklingen i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Länsstyrelsen VG

Hur upplever du att Länsstyrelsen påverkar tillväxten i din kommun? Undersökningen genomförd via Svenskt Näringslivs ”Företagarpanel” mellan 4–14 juni 2018. Metoden var en internetundersökning med totalt 181 respondenter, 44% i svarsfrekvens.

Kristian Ryberg

Kristian Ryberg

Foto: STEFAN TELL

Svenskt Näringsliv årliga undersökning om lokalt företagsklimat visar att företagen runtom i länet blivit mer positivt inställda till företagsklimatet i sin kommun under de senaste åren. En annan aktör som vid sidan av kommunerna har stor påverkan på de lokala förutsättningarna i Västra Götaland är Länsstyrelsen. Myndigheten har i sitt uppdrag att samordna olika samhällsintressen och främja länets utveckling.

— Konflikten mellan länsstyrelsens uppdrag att arbeta för hållbar tillväxt, och den strikta tolkningen av lagar som bromsar satsningar på landsbygden å den andra, behöver uppmärksammas mer. Det behövs en ökad balans mellan dessa två uppdrag, menar Kristian Ryberg på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Det grundläggande uppdraget innefattar arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag. Länsstyrelsen har stor inverkan på närområdet och dess förutsättningar för företagande, byggande och kompetensförsörjning.

Mot bakgrund av myndighetens viktiga ansvarsområde genomfördes en undersökning via Svenskt Näringslivs ”Företagarpanel”. Svaren visar på att fler än var fjärde företagare anser att Länsstyrelsen påverkar tillväxten i den egna kommunen negativt (18%) eller mycket negativt (8%). Det råder också en stor osäkerhet bland företagen (40% vet ej, 32% varken eller) vilket visar på att Länsstyrelsens arbete mot dess uttalande mål att främja tillväxt, är både okänt och otydligt för många företag i länet.

— Idag upplevs myndigheten allt för ofta som en bromskloss för tillväxt. Främjandet av hållbar tillväxt kan inte bara handla om att överpröva och vara emot – man måste också visa upp sitt ansvar för regionens utveckling. Bara då kan förtroendet bland företagen i länet öka, menar Kristian Ryberg.

Utöver frågan om påverkan på tillväxten ställdes också frågor om hur företagen upplever myndighetens ”service” samt ”tillämpning av lagar och regler”. Samma frågor som ställs i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat, där företag får betygsätta kommunernas myndighetsutövning.

Snittbetyget för Länsstyrelsens del blev 2,68 respektive 2,69 på en sex-gradig skala, vilket innebär ett snittbetyg under gränsen för vad som i undersökningen definieras som Godtagbart (3,0). Motsvarande snittbetyg bland kommunerna på samma frågor når 3,26, vilket ger en fingervisning. Trots uppenbara skillnader mellan dessa två organisationer i uppdrag och förutsättningar, så är det noterbart att Länsstyrelsens betyg hamnar under gränsen för vad företagen anser vara godtagbart. 

— Lika viktigt som att flera kommuner blivit mer lösningsfokuserade i sin myndighetsutövning gentemot företag under de senaste åren, är att Länsstyrelsen också stärker sitt förtroende. Ett starkt lokalt näringsliv som skapar arbetstillfällen, genererar skatteintäkter och bidrar till ökad inflyttning borde, i högre utsträckning än idag, ses som ett allmänt angeläget intresse, avslutar Kristian Ryberg.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Vår i krisens tid

FREDAGSKRÖNIKA Vi går nu in i maj månad och vi börjar räkna coronakrisen i månader istället för veckor. Vårsolen, fågelkvittret och vitsipporna påminner oss dock om att livet går vidare och det finns tecken på att det kan vara på väg att vända.
NYHET Publicerad:

”Otydlig kommunikation om sjuklönen”

STÖDPAKET Många företag får en kalldusch när de inser att de ska betala sjuklön till anställda som i mars lydde regeringen och stannade hemma vid minsta coronasymptom. Företagaren Anna Karin Hammarstrand är kritisk till den oklara kommunikationen och att stödet inte kickar in tidigare.
NYHET Publicerad:

Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning.
NYHET Publicerad:

Många permitterade i Västra Götaland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 7272 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företag i Västra Götaland. Totalt innebär det att 42 292, eller 7,4 procent av de anställda inom näringslivet i regionen.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Västsverige

DEBATT Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Västra Götaland

CORONAKRISEN Nästan 8 av 10 företag i Västra Götaland upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion och mer än en tredjedel kan behöva varsla personal. Det visar en ny undersökning bland 1528 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Västra Götaland står enade i krisen

FREDAGSKRÖNIKA Det är gripande att se hur vi i Sverige sluter upp när krisen slår till.
NYHET Publicerad:

Tillsammans håller vi igång Sverige

GÄSTKRÖNIKA Det gick så fort. Över en natt förändrades förutsättningarna för oss som driver företag inom besöksnäringen i grunden. Till en början tror jag inte folk förstod allvaret. Men i takt med att insatserna för att stoppa spridningen av Coronaviruset bidragit till att avbokningarna rullat in hos våra kollegor så har diskussionerna i mitt flöde förändrats. Nu känns det som att de flesta har förstått.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider

FREDAGSKRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förebilder ska locka fler tjejer till elbranschen

SAMVERKAN Elbranschen är fortfarande mycket mansdominerad. För att råda bot på det arbetar rektor Jenny Tydén på Lindholmens tekniska gymnasium med att tjejer på el och energiprogrammet ska få möta kvinnor i elbranschen.