NYHET15 december 2021

Fortsatt framtidstro bland företagen i Västra Götaland – men orosmolnen är många   

Konjunkturutvecklingen är fortsatt stark i Västra Götaland. Drygt hälften av företagen i Västra Götaland tror på ökad försäljning och produktion kommande halvåret. Men problem med kompetensbrist och leveranskedjor hotar företagens investeringar och tillväxt. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs Företagarpanel i Västra Götaland.  

Näringslivets förväntningar är stora även när det kommer till investeringar. För riket uppger 34 procent att de tror på ökade investeringar kommande sex månader, medan siffran är 38 % för Västra Götalandsregionen. Endast 6% procent av företagen i länet tror att deras investeringar kommer att vara lägre om sex månader.Foto: Most Photos

I Svenskt Näringslivs löpande konjunkturundersökning Företagarpanelen anger drygt hälften av företagen att de har ökat sin produktion och försäljning under det senaste halvåret. När det gäller förväntningarna om 6 månader tror 56% av de svarande företagen att deras försäljning och produktion kommer att vara högre.

- Det är tydligt att konjunkturuppgången håller i sig och att företagen ser positivt på framtiden, säger Anton Oskarsson, områdesansvarig Sjuhärad, Svenskt Näringsliv.

Många av företagen tror även att antalet anställda kommer att öka om sex månader. I Västra Götaland svarade 44% procent av företagen att de tror på en ökning. Störst optimism när det gäller anställningsplaner i länet finns bland företagen i Sjuhärad, följt av Göteborgsregionen och Skaraborg. I Fyrbodal är framtidsutsikterna positiva men något lägre än i övriga länsdelar. 

- Det är glädjande att så många företag i Västra Götaland uppger att de tror att antalet anställda kommer att öka. Samtidigt har många fortsatt svårt att hitta personal. Om inte företagen får tag på rätt kompetens riskerar det att bromsa optimismen och tillväxten, säger Anton Oskarsson.

Kompetensbristen är inget nytt problem, men den förstärks i konjunkturuppgången. För att få fler i arbete krävs både möjlighet till utbildning och reformer som stärker drivkrafterna för att arbeta och att anställa.

Problemen på arbetsmarknaden och den förhållandevis höga arbetslösheten skall ses i ljuset av Sveriges stora utanförskap och att det finns 1,3 miljoner människor i yrkesverksam ålder, varav drygt 142 000 i Västra Götaland, som inte är självförsörjande. 

- Vi har stora problem med matchning på arbetsmarknaden. Trots behov av kompetens är det svårt för dem som står längst från arbetsmarknaden att komma in. Sverige är i stort behov av reformer, säger Anton Oskarsson.

Näringslivets förväntningar är stora även när det kommer till investeringar. För riket uppger 34 procent att de tror på ökade investeringar kommande sex månader, medan siffran är 38 % för Västra Götalandsregionen. Endast 6% procent av företagen i länet tror att deras investeringar kommer att vara lägre om sex månader. 

- Det finns en stor vilja att satsa och investera i Västsverige. Men många företag vittnar om förseningar, leveransproblem och skenande elpriser. Det gör att många står och stampar och avvaktar med sina planerade investeringar, konstaterar Anton Oskarsson.

Enligt en extra undersökning upplever företagen framför allt krångel med containrar, brist på halvledare, höga energipriser och stora förseningar av leveranser. Av de svarande företagen i hela riket angav 73 % att problemen är större än normalt. Det är problem som på något sätt drabbar de flesta företag. För att företagens positiva förväntningar ska kunna bli verklighet måste problemen lösas omgående. 

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen och övriga aktuella frågor hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt skickades enkäten ut till 1 923 medlemsföretag i Svenskt Näringslivs Företagarpanel i Västra Götalands län. Mätperioden genomfördes mellan 9 november och 26 november.

Företagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist