SEMINARIUM / MÖTE Län: Västra Götalands län

Hur har företagsklimatet utvecklats i Göteborg?

Varmt välkommen till en presentation av det senaste resultatet från Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet.

Den 21:e maj släpper vi enkätsvaren från årets undersökning kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.
Vår första presentation för året gör vi i Göteborg!
 
Vi går igenom svaren från årets enkätundersökning och men även hur företagsklimatet utvecklats i Göteborg under den senaste mandatperioden samt har en dialog om vad som är viktigt inför de nästkommande åren. Hur kan du utifrån din roll bidra till ett bättre företagsklimat?
 
Som en del av detta möte kommer Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg, vara med och kommentera resultatet samt också berätta om hur man från deras sida kommer att arbeta för att förbättra företagsklimatet de kommande åren.
 
Svenskt Näringsliv har sedan 2001 undersökt det lokala företagsklimatet genom en årlig enkät där företagen själva får betygsätta en rad områden som påverkar hur det är att driva företag i den egna kommunen.
 
Göteborgs välstånd är ett resultat av framgångsrika och konkurrenskraftiga företag. Det är företagen som är nyckeln till jobb och välfärd. Utan konkurrenskraftiga företag som växer och ger skatteintäkter finns det heller inga resurser till skolor, omsorg eller vård. Det kräver att Göteborg har ett företagsklimat i världsklass.

Vi bjuder på frukost
 
Varmt Välkommen!
Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland

Datum och tid

  • Tisdag 21 maj 2019, kl. 07:30 – 09:00

Plats

Näringslivets hus Göteborg, Södra Hamngatan 53, Göteborg

Kontaktperson

Anna Gillek