Seminarium

Inspirationsdag i Västsverige

nov
07
7 november 2023, 9:00-15:30
Lägg till i kalender
Anmäl dig
Anmäl dig senast 25 oktober

Inspirationsdagen 2023 vänder sig till dig som politiker eller tjänsteperson som vill förbättra företagsklimatet i din kommun. Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta och utveckla framgångsrika företag. Fler invånare kommer i arbete och skatteintäkterna ökar.

Under dagen får du tips, råd och inspiration från flera av Svenskt Näringslivs experter samt goda exempel från andra kommuner i landet om hur din kommun kan förbättra sitt företagsklimat, oavsett var ni befinner er idag.

Dagen ger dig tillfälle att utbyta erfarenheter med kollegor från hela Västsverige - en dag du inte vill missa helt enkelt.

Vi arrangerar fem Inspirationsdagar runt om i landet under november-december, de riktar sig främst till kommunens ledande politiker, kommunchef och förvaltningschefer, näringslivsansvariga samt andra tjänstepersoner som driver företagsklimatet framåt. Kan du inte delta i Göteborg är du varmt välkommen att delta på annan ort. Deltagande är kostnadsfritt. Läs mer om alla våra Inspirationsdagar här

Politikens roll för ett bättre företagsklimat

Dagens första pass tar avstamp i företagens betydelse för kommunen. Jobb och skattemedel som finansierar välfärden såklart. Men det är så mycket mer. Vad är politikens roll för att skapa goda förutsättningar för företagen att lyckas? Hur kan ett bra samarbete mellan politiken och kommunledningen se ut?

Medverkande

Ewa Lindstrand
Fd KSO Timrå kommun och mentor i Svenskt Näringslivs Utvecklingsprogram
Erik Langby
Fd KSO Nacka samt mentor i Svenskt Näringslivs Utvecklingsprogram

Hur kan vi systematisera förbättringsarbetet?

Arbetet med företagsklimatet är aldrig klart och behöver involvera stora delar av kommunorganisationen. Många framgångsrika kommuner arbetar systematiskt med att identifiera områden att förbättra och prioritera mellan dessa. Hur kan ett sådant systematiskt förbättringsarbete se ut?

Medverkande

Björn Lindgren
Ansvarig avdelningen lokalt företagsklimat, Svenskt Näringsliv

Så blir din kommun attraktiv för människor och företag

Programpunkten fokuserar på kommuners attraktionskraft. Vi lyfter fram nycklarna till att attrahera kompetens och nya verksamheter att etablera sig i just din kommun. Tillsammans med kommuner som har arbetat aktivt med etableringsfrågan ger vi tips och goda råd kring frågor som strategisk planering av mark- och lokalförsörjning, justering av utbildningsutbud för att lösa kompetensförsörjningen och ändrade arbetssätt inom myndighetsutövningen.

Självklart ger vi dig under dagen också flera möjligheter till värdefullt mingel, nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra kommuner.

Medverkande

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare Bengtsfors kommun
Jan Melkersson
Näringslivschef Falkenbergs kommun
Jonas Johansson
VD, Mariestads Tillväxt AB
Jens Hedström
Chef Region & Marknad, Svenskt Näringsliv
Lina Bjerke
Forskare, Jönköpings Universitet
nov
07
7 november 2023, 9:00-15:30
Lägg till i kalender
Anmäl dig
Anmäl dig senast 25 oktober
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist