Jobbet mellan två jobb

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD. Branscher strukturomvandlas, företag ställer om och globaliseringen flyttar jobb över hela världen. I förändringarnas tid har TRR Trygghetsrådet skapat ett framgångsrikt upplägg som liknar ett smörjmedel på svensk arbetsmarknad. ”Med vår metodik och ett nära arbete med våra kunder, gör att vi lyckas väldigt väl med vårt uppdrag och att upplevelsen är positiv såväl för företaget och den anställde”, säger Magdalena Kock, regionchef TRR Västra Sverige.

Magdalena Kock.jpg
Foto: Cornelia Schmidt

TRR Trygghetsrådet ägs av Svenskt Näringsliv och PTK och är ett resultat av omställningsavtalet, som slöts mellan parterna 1974. Syftet är att TRR stöttar privata företag och deras anställda tjänstemän vid omställningar och uppsägningar vid arbetsbrist, till nytt jobb. Idag finns ca 35 000 anslutna företag med 950 000 medarbetare.

– Uppsagda stöttas med personlig rådgivning, praktiska övningar och seminarier, som exempelvis kan vara att söka jobb, skriva sitt cv eller användning av LinkedIn eller starta eget företag. Vi brukar säga att vi är som ett jobb, mellan två jobb. Företagen stöttas före, under och efter en omställning omställning där vi exempelvis rustar cheferna i sin roll. Ingen går oberörd ur en omställning och med vår långa erfarenhet är vi en viktig stöttepelare, förklarar Magdalena Kock.

Statistik visar att nio av tio aktivt jobbsökande som får rådgivning hos TRR går vidare till nytt jobb eller startar eget företag. Statistiken visar också en mediansiffra på sex månader från det att man som uppsagd kommer till TRR till det att man är i nytt jobb. I Västra Sverige, som omfattar Storgöteborg och Halland, är mediansiffran sex månader. Det menar Magdalena delvis beror på en urstark arbetsmarknad och högkonjunktur.

– Till följd av en god arbetsmarknad ser vi här i Västra Sverige att kvinnor får en allt tyngre befattning och att ålder inte längre spelar så stor roll – istället är det personlighetsdrag som positiv och viljan till att lära sig, som företagen tittar efter, säger Magdalena.

Att vi är i en högkonjunktur, gör det inte lugnare på TRR:s kontor. Senaste åren upplever TRR att företagen jobbar med kontinuerligt omställningar som en naturlig del av kompetensförsörjningen, också en följd av digitaliseringens intåg i näringslivet.

– Företagens marknader blir ju alltmer globala och då är kompetensförsörjningen jätteviktig för deras konkurrenskraft. Sen ser vi att digitaliseringen påverkar jobben kortsiktigt, men långsiktigt skapas nya och fler jobb. Mediabranschens omställning var tuff men idag har uppsagda från den branschen i princip nya jobb. Nu har handeln inlett sin omställning och det kommer bli en utmaning, men vi ser att man får ut något positivt av det. Det är ju ett måste för lönsamhet, förklarar Magdalena Kock.

Kompetensbristen är idag utbredd över alla branscher, samtidigt som företagare ser kompetensförsörjning som en viktig investering i framtiden. Magdalena menar att det finns ett stort behov av en rörligare arbetsmarknad, som både företag och anställda vinner på.

– Vår erfarenhet är att det är många som inser att byta jobb är något positivt. Det är många som upplever att man kanske inte har samma motivation och energi som tidigare, men efter att man varit hos oss och sen gått in i ett nytt jobb så ökar engagemangsgraden markant. Det är ju en win-win för alla, säger Magdalena Kock.

Framåt tror Magdalena att vi står inför en lågkonjunktur, men hur den påverkar Sverige och arbetsmarknaden är oklart och även beroende på orosmoln i omvärlden. Dock upplever hon att TRR är väl förberedda för olika scenarion med organisationen långa erfarenhet och verktyg.

– Inom TRR står vi som många andra organisationer inför kontinuerliga förändringar vad gäller digitalisering av olika verktyg. Vi jobbar för att komma in så tidigt som möjligt på företaget för att stötta och göra omställningen så smidig som möjligt och med digitaliseringen gör oss mer nåbara oavsett geografi, avslutar Magdalena Kock.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vem tar ledningen i elförsörjningsfrågan?

KRÖNIKA Lina Håkansdotter, expert på hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, delar med sig av tankar kring elförsörjningens utmaningar och möjligheter.
NYHET Publicerad:

Skatteproblem synliggjorda av krisen

KRÖNIKA "Ska Sverige komma starkare ur krisen måste vi blicka framåt och lägga grunden för återhämtning. Mycket behöver därför göras för att återstarta beredvilligheten att investera och ta risk, säkra kompetenstillgången och viljan att anställa, stärka incitamenten att arbeta, bygga upp infrastrukturen, utveckla handeln med och öppenheten gentemot omvärlden." Det skriver Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv i en krönika.
NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

Göteborgs Hamn – näringslivets port mot världen

Göteborgs Hamn. Ett bolag som inte bara andas historia – utan som har stora framtidsplaner. Vi träffade vd Elvir Dzanic för en intervju.
NYHET Publicerad:

Tvätteriet som ställde om och klarade krisen

OMSTÄLLNING Oavsett bransch, marknad eller vilka kunder man som företag levererar till har alla på något sätt påverkats av coronakrisen. För Rikstvätt Bengtsfors, ett familjeföretag som tvättar och servar främst hotell- och restaurangbranschen med ren tvätt, slog krisen snabbt. ”Vi är inne i en kris vi aldrig glömmer. Vi gick från 100 procent produktion ner till 20 procent, på bara någon vecka”, konstaterar vd Lise Björvall.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Vi går nu mot sommar och semestertider efter en vår som inte liknar någonting annat vi tidigare har varit med om. För oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att förmedla företagens svåra situation till beslutsfattare och få till stödåtgärder på såväl nationell nivå som här i Västsverige.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

"Trygghetsfrågan måste högre upp på kommunernas dagordningar"

FÖRETAGSKLIMAT ”Brotten mot företag drabbar hela samhällsekonomin. Trygghetsfrågan måste upp på kommunernas dagordningar”, anser Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

Var fjärde företag i Västra Götaland påverkas allvarligt av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Västra Götaland. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med över 5 500 svarande företag i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Skolans verkliga utmaningar

KRÖNIKA För vår framtida samhällsutveckling, och inte minst våra företags framtida kompetensförsörjning, utgör skolan en viktig grund. Det är därför med bestörtning som jag läser den nya rapporten Skolans verkliga utmaningar som igår publicerades av Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Så satsar Västra Götalandsregionen på näringslivet

CORONAKRISEN Nya satsningar för att mildra coronakrisens konsekvenser för näringslivet samt bidra till en hållbar omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.