Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET27 november 2020

”Krisstöden måste fungera nu”

Många företag har drabbats hårt av coronakrisens andra våg och uthålligheten börjar sina. Därför måste krisstöden fungera smidigt och de måste fungera nu.

Foto: Erik Mårtensson /SCANPIX/TT

Svenskt Näringsliv påtalade tidigt i coronakrisen behovet av snabba insatser för att rädda företag och jobb. Vi har presenterat omfattande åtgärdspaket och har följt upp med fler förslag i takt med hur krisen utvecklats.

Rudolf Antoni
Foto: Ernst Henry Photography AB

Regeringen tog till sig våra förslag och sjösatte flera åtgärder, bland annat stöd vid korttidspermittering. Myndigheten Tillväxtverket fick i uppgift att hantera stödet och inrättade ett system för att betala ut stöden.

Med tiden har tyvärr flera allvarliga brister visat sig. Det råder exempelvis fortfarande oklarheter om hur utdelning, koncernbidrag eller kapitaltillskott påverkar möjligheten att få stöd.

Det beror på regeringens ovilja att klarlägga rättsläget och underlätta för Tillväxtverket att tolka regelverket. Denna oklarhet är inte i linje med svensk rättstradition där tydlighet och förutsebarhet är ledstjärnor, och där det ska vara lätt att göra rätt.

Ett annat stort och växande problem är den tid det tar att få svar på om företaget överhuvudtaget kan få stöd. Här handlar det inte om tolkning av regler utan om att man inte har tillsatt tillräckligt med resurser för att hantera alla de ansökningar och frågor som kommer till Tillväxtverket.

Visst har myndigheten satts under en hård press, men de företag som söker stöd för att överleva befinner sig under en långt hårdare press. 

Många företag står just nu inför beslutet att lägga ned verksamheten och varsla medarbetarna eftersom Tillväxtverket inte kan lämna besked, och ofta inte heller säga när ett besked kan komma.

Visst har myndigheten satts under en hård press, men de företag som söker stöd för att överleva befinner sig under en långt hårdare press.

Det gäller bland annat många företag som ansökt och fått stöd utbetalat under den första perioden från mars/april fram till idag. Nu granskar Tillväxtverket om de företagen varit berättigade till stöd eller inte. Samtidigt har en ny smittovåg slagit till och många företag behöver nytt stöd – men kan inte ansöka om dem förrän det första stödet blivit prövat.

När beslut om detta kommer kan inte Tillväxtverket svara på, inte heller på om företagen kan söka nytt stöd under 2021.

Att regeringen och Tillväxtverket inte sätter in tillräckliga resurser för att hantera stöd som ska rädda företag och jobb i en unik kris är helt obegripligt. 

Skriven avRudolf Antoni
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist