LRF länsstyrelsen.png

Lantbrukarnas Riksförbund: ”Länsstyrelsen är alldeles uppenbart en hämmande kraft”

NYHET Publicerad

LÄNSSTYRELSEN. Länsstyrelsens uppdrag är att fungera som regeringens företrädare i länen och främja länets utveckling och samordna olika samhällsintressen. Lyckas Länsstyrelsen med sitt uppdrag? Svenskt Näringsliv i Västra Götalands län har intervjuat LRF:s regionchef Robert Larsson.

Företagen verkar vara mindre nöjda enligt Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” som gjordes i fjol. Den visade att Länsstyrelsen till och med var den myndighet företagen i Sverige var minst nöjda med och att missnöjet är särskilt stort i Västra Götalands län där andelen företag som upplevde kontakten med Länsstyrelsen som ”bra” är lägre än snittet i landet.

Robert Larsson menar att det beror på att Länsstyrelsens avvägandefunktion mellan ibland motstridiga intressen inte fungerar, vilket blir ett trovärdighetsproblem.
— Effekten blir en myndighetsutövning som karakteriseras av mycket långt dragna snäva enskilda intressen, många gånger i direkt strid med ambitioner som uttrycks på andra håll inom samma Länsstyrelse, tillägger han.

När Svenskt Näringsliv i Västra Götalands län i våras undersökte länets företagares syn på myndigheten gav de den ett betyg på 2,68 för dess service och ett betyg på 2,69 för dess tillämpning av lagar och regler- ett snittbetyg under 3 som står för ”godtagbar”. Mer än vart fjärde företagare i länet ansåg också att Länsstyrelsen påverkar tillväxten i sin kommun negativt.

Vad gäller tillväxten tycker Robert Larsson att ”Länsstyrelsen är alldeles uppenbart en hämmande kraft på utvecklingen och tillväxten på landsbygden”. Detta för att de framförallt inte agerar utifrån sitt främjandeuppdrag utan utifrån ett kontrollperspektiv. Frågor som berör tillväxt och utveckling möts inte med frågor kring hur det ska kunna genomföras utan med frågor kring om det trots allt inte är otillåtet, tycker han.
— Ett exempel är strandskyddslagstiftningen som snarare är en förbudslag som sätter ribban för utveckling i strandnära läge högt och som innebär en extra hård inskränkning med det utvidgade strandskyddet om 300 m, säger Robert Larsson.

— Ett annat exempel är frilufts- och miljöskyddsmål som ofta inskränker på äganderätten. Där är det viktigt med insikten att situationen inte är svart-vit och med dialog, säger Robert Larsson.

Han lyfter också de rättsfall som prövat olika intrång och frustrationen som spridit sig även till de som inte direkt är berörda.

En del av medlemmarna i LRF vittnar om att myndigheten inte på något sätt vill hjälpa till för att företagaren ska göra rätt från början, utan hänvisas till överklagan av beslut vid missnöje, lyfter han.

Vad är det som måste åtgärdas för att Länsstyrelsens myndighetsutövning förbättras?

Robert Larsson menar att det först och främst handlar om ett perspektivskifte: från kontroll till främjande. Samordningen mellan enheter och ambitioner måste också förbättras och förenas.
— Sist men inte minst bör man fråga sig och styrningen av Länsstyrelsen bör förändras, då det idag bara är upp till de själva och domstolarna att avgöra om deras agerande är i linje med gällande lagstiftning. Detta kräver att företagaren orkar och har råd att driva ärendena dit, avslutar Robert Larsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Vår i krisens tid

FREDAGSKRÖNIKA Vi går nu in i maj månad och vi börjar räkna coronakrisen i månader istället för veckor. Vårsolen, fågelkvittret och vitsipporna påminner oss dock om att livet går vidare och det finns tecken på att det kan vara på väg att vända.
NYHET Publicerad:

”Otydlig kommunikation om sjuklönen”

STÖDPAKET Många företag får en kalldusch när de inser att de ska betala sjuklön till anställda som i mars lydde regeringen och stannade hemma vid minsta coronasymptom. Företagaren Anna Karin Hammarstrand är kritisk till den oklara kommunikationen och att stödet inte kickar in tidigare.
NYHET Publicerad:

Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning.
NYHET Publicerad:

Många permitterade i Västra Götaland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 7272 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företag i Västra Götaland. Totalt innebär det att 42 292, eller 7,4 procent av de anställda inom näringslivet i regionen.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Västsverige

DEBATT Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Västra Götaland

CORONAKRISEN Nästan 8 av 10 företag i Västra Götaland upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion och mer än en tredjedel kan behöva varsla personal. Det visar en ny undersökning bland 1528 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Västra Götaland står enade i krisen

FREDAGSKRÖNIKA Det är gripande att se hur vi i Sverige sluter upp när krisen slår till.
NYHET Publicerad:

Tillsammans håller vi igång Sverige

GÄSTKRÖNIKA Det gick så fort. Över en natt förändrades förutsättningarna för oss som driver företag inom besöksnäringen i grunden. Till en början tror jag inte folk förstod allvaret. Men i takt med att insatserna för att stoppa spridningen av Coronaviruset bidragit till att avbokningarna rullat in hos våra kollegor så har diskussionerna i mitt flöde förändrats. Nu känns det som att de flesta har förstått.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider

FREDAGSKRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förebilder ska locka fler tjejer till elbranschen

SAMVERKAN Elbranschen är fortfarande mycket mansdominerad. För att råda bot på det arbetar rektor Jenny Tydén på Lindholmens tekniska gymnasium med att tjejer på el och energiprogrammet ska få möta kvinnor i elbranschen.