Seminarium

Medlemsmöte: Säkerhetsläget för svenska företag

maj
30
2023
30 maj 2023, 10:00-11:30

Den 30 maj är du välkommen till Näringslivets hus i Göteborg för ett möte om hur svenska företag påverkas av säkerhetsläget i vår omvärld, med särskilt fokus på cybersäkerhet och näringslivets roll i totalförsvaret.

På möter träffar du Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor på Svenskt Näringsliv, som ger en lägesuppdatering om den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen och Lena Nitz, Svenskt Näringslivs expert på brottslighet mot företag, som ger en överblick av företagens brottsutsatthet och bedrägerier och andra mängdbrotts koppling till grov organiserad brottslighet.

Det största internationella hotet mot svenska företag utgörs idag av digitala bedrägerier och intrång i verksamheten. Dessa bedrägerier och andra mängdbrott som varje dag drabbar svenska företag hamnar tyvärr långt ner på polisens prioriteringslista. Företagens utsatthet, tillika hotet mot det svenska företagandet är bör tas på allvar vid kommande förstärkningar av rättsväsendet.

I och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina har rikets säkerhet och försvarets utbyggnad för första gången sedan efterkrigstiden hamnat högt upp på den politiska agendan. Regering och myndigheter tar steg för att fördjupa näringslivets roll inom totalförsvaret, men hur ett sådant åtagande ska utformas är fortsatt i sin linda. Vilka typer av verksamheter är till exempel relevanta ur ett försörjningsberedskapsperspektiv? Det här och mycket mer kommer tas upp på mötet.

Mötet är kostnadsfritt. Varmt välkommen!

Medverkande

Lena Nitz
Export på brottslighet mot företag, Svenskt Näringsliv
Johan Sjöberg
Ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor, Svenskt Näringsliv
maj
30
2023
30 maj 2023, 10:00-11:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist