NYHET30 maj 2024

Positiva utsikter för de västsvenska företagen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturen i Västra Götaland genom undersökningen Företagarpanelen. Jämfört med det föregående kvartalet är företagen fortsatt mer optimistiska i sina prognoser inom det kommande året. De västsvenska företagens förväntningar om framtida försäljning och antal anställda har vänt till det positiva. Förväntade investeringar ligger på samma nivå som förra kvartalet. 

Foto: Canva

- Den första av flera efterlängtade räntesänkningar är äntligen här. Det pressade läget som både hushållen och företagen upplever, ser nu förhoppningsvis ut att vända till det bättre, säger Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland. 

Förra kvartalets trendbrott visar sig hålla i än idag, men det är inte en garant till att förväntningarna håller i sig. Utfallet kan bli annorlunda än vad företagen förväntar sig.  

- Även om vi ser lättnader i konjunkturen är vi inte helt i mål än, det är fortfarande många företag som är pressade och har det svårt just nu. Särskilt när många företag under denna period har gjort allt de kan för att inte behöva säga upp sin personal. Nu hoppas vi att trenden fortsätter och att vi kan fastställa att vi går in i ljusare tider, avslutar Rudolf Antoni. 

Delregionala skillnader

De positiva utsikterna är relativt likvärdiga i Västra Götalands fyra delregioner överlag. Den enda delregionen där förväntningarna faller tillbaka något är Fyrbodal som backar gällande förväntad försäljning och investeringar jämfört med förra kvartalet. I övrigt är företagen i delregionerna samstämmigt positiva när det gäller antal anställda inom de kommande tolv månaderna. 

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom undersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt består panelen i Västra Götlanad av 1 978 medlemsföretag. Undersökningsperiod 22 april – 17 maj 2024. 

Företagarpanelen
Skriven avIsak Flink
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist