Seminarium

Säkerhetskonferens Väst

Inre och yttre säkerhet är inte bara centralt för Sveriges säkerhet, vår trygghet och demokrati. Det är också helt avgörande för ett konkurrenskraftigt och robust näringsliv.

mars
06
6 mars 2024, 10:00-15:00
Lägg till i kalender
Anmäl dig
Anmäl dig senast 1 mars

Välkommen till mötet för Svenskt Näringslivs Säkerhetsdelegation (SNSD), där vi samlas för att gemensamt adressera de aktuella säkerhetsutmaningarna i Sverige. SNSD är ett forum för idé-, erfarenhets- och kunskapsutbyte i säkerhetsfrågor, med fokus på inre och yttre hot, totalförsvar och resiliensarbete.

Vi strävar efter att skapa en plattform för företag och regionala myndigheter att diskutera säkerhetsfrågor. Genom ökat samarbete vill vi främja naturliga samtal mellan företag och myndigheter. Med fördjupad insikt strävar vi efter att forma mer anpassade och effektiva policys för att öka robustheten hos företag och därmed även samhället som helhet.

Under mötet kommer vi att fokusera på både nationella lägesbilder men särskilt regionala perspektiv från Västsverige för att konkret illustrera säkerhetsutmaningarna ur olika perspektiv. Ditt deltagande är viktigt för att skapa ökad medvetenhet och forma konkreta åtgärder.

Med fokus på totalförsvar, cybersäkerhet och brottsutveckling arbetar vi tillsammans för ett robust samhälle.

Medverkande

mars
06
6 mars 2024, 10:00-15:00
Lägg till i kalender
Anmäl dig
Anmäl dig senast 1 mars
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist