NYHET13 januari 2022

Samverkan mellan skola och näringsliv gör att eleverna får jobb direkt 

Samtidigt som länets cirka 19 000 niondeklassare ska göra det stora gymnasievalet så skriker företagen efter kompetens, framför allt efter personer som studerat ett yrkesprogram. Antalet elever som fått jobb efter avslutat yrkesprogram är många, men för flertalet gymnasieskolor är det svårt att locka eleverna till programmen.  

Maria Rudquist, rektor Fordon- och transport, Uddevalla Gymnasium & Lars Andersén, utbildningsansvarig på Brandt Bil i Uddevalla. Foto: Privat

Kompetensförsörjningen är en allt större utmaning för Sveriges företag och efterfrågan på arbetskraft är stor. Ekonomifaktas Gymnasiepejl, som är en del av Svenskt Näringsliv, visar sammanställd statistik från SCB på dels hur stor del av eleverna som är etablerade på arbetsmarknaden efter ett och tre år, dels deras medianinkomst efter samma tid.  Enligt Gymnasiepejl är det generellt sett yrkesprogrammen som ger snabbast etablering på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.  

En skola i länet som har hög etableringsgrad är Uddevalla gymnasieskola med inriktning Fordon- och transport. 77 % av eleverna på yrkesprogrammet får jobb redan efter ett år. Marie Rudquist, rektor på programmet, påtalar vikten av att ha en tät kontakt med näringslivet för att eleverna ska få jobb efter utbildningen och för att kunna attrahera elever till programmet.  

- Motorbranschen har ett stort behov av kompetens. Det är därför viktigt att vi kan erbjuda en uppdaterad utbildning som är attraktiv för elever och som gynnar företagen. Som ett exempel har vi en snabb utveckling mot el- och hybridbilar. Det blir därför en utmaning för oss som skola att utbilda elever kring detta och då måste vi lära oss mycket av företagen, konstaterar Maria Rudquist.  

Uddevalla gymnasieskola är certifierade som Motorbranschcollege, vilket innebär att utbildningen erhållit en kvalitetsstämpel på utbildningen och att de inom branschen har ett fördjupat samarbete mellan skola och företag.  

- Vi erbjuder en bra kvalitét på utbildningen, lärare och verkstäder. Vi har studiebesök och arbetsplatsförlagt lärande (apl) hos våra företag vilket ger positiv respons från såväl eleverna som företagen. Båda gynnas och eleverna tycker att utbildningen blir mer på riktigt, framhåller Maria Rudquist.  

Ett företag som Transport- och fordonsprogrammet samverkar med är Volvo Cars och Brandt Bil personbilar i Uddevalla. Samverkan sker genom att eleverna erbjuds ett antal apl-platser och lärarna kompetensutveckling i form av utbildningar.  

Lars Andersén, utbildningsansvarig på Brandt Bil i Uddevalla och vice ordförande i den lokala Motorbranschcollege-gruppen, tycker att samverkan är positiv.  

- Vi upplever samverkan som väldigt bra och vi gynnas av den. En utmaning vi har är att få kompetens inom digitalisering och el. Motorbranschen genomgår en stor förändring och vi behöver personer som är intresserade av både äldre motorer och framtidens teknik med digitalisering och elektrifiering. Genom samverkan kan vi vara en attraktiv arbetsplats och eleverna har redan rätt kompetens för att börja arbeta direkt efter avklarad gymnasieutbildning, avslutar Lars Andersén.  

Text: Annie Hilmersson

Gymnasiepejl

Gymnasiepejl visar arbetsmarknadsutfall under år 2019 för personer som avslutat gymnasiet med studiebevis om minst 2500 poäng år 2016 och 2018. Det som redovisas är utfall för tidigare årskullar och inte garanterade resultat för de elever som påbörjar gymnasiet idag. 

Gymnasiepejl tar inte ställning om elevers individuella utbildningsval. Gymnasieväljaren bör själv tänka igenom olika alternativ och fatta beslut om program och skola efter egna intressen, förutsättningar och framtidsplaner. Sidan avser enbart bidrar med underlag och perspektiv kring olika gymnasieprogram. 

Besök sidan: https://www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl 

Gymnasievalet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist