Svenskt Näringsliv i RSS-format

Med hjälp av Svenskt Näringslivs RSS-flöden är det möjligt att få omedelbar information så fort nytt material publiceras på Svenskt Näringslivs webbplats.

Rekommenderade RSS-flöden

RSS-från valfri sektion

Det går att ta fram ett RSS-flöde från valfri del av Svenskt Näringslivs webbplats genom att lägga till ?service=rss i adressfältet.

Ex. www.svensktnaringsliv.se/regioner/dalarna/?service=rss