Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET19 september 2016

Fel väg till längre arbetsliv

Svenskt Näringsliv säger nej till den lista på åtgärder som föreslås för att göra det möjligt för fler människor att arbeta längre, som presenterades på måndagen. Ett av skälen är att höjd pensionsålder ska diskuteras mellan arbetsgivare och medarbetare, inte bestämmas via lagstiftning, skriver vice vd Peter Jeppsson.

Peter Jeppsson
Foto: Nicklas Mattsson

Svenskt Näringsliv har deltagit i de samtal som Göran Hägglund och Göran Johnson haft med arbetsmarknadens parter kring hur vi ska åstadkomma ett längre arbetsliv. Vi delar uppfattningen att det behövs fler arbetade timmar i samhället. Detta kan åstadkommas på många olika sätt inom de regelverk vi redan har. Den avsiktsförklaring som presenterats idag är inte rätt väg att gå.

Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt att ta tillvara den erfarenhet och kompetens som ofta finns hos äldre. Men detta måste baseras på överenskommelser mellan arbetsgivaren och den enskilde, och inte ske genom lagstiftning och höjd ålder i LAS.

När det gäller den så kallade riktåldern kan den fylla en funktion vad avser ålderspension, men enligt vår uppfattning däremot inte i kringliggande system. Ett införande av riktålder, och därmed en höjning av till vilken ålder man kan ta emot exempelvis sjukförsäkring, skulle vara starkt kostnadsdrivande.

Ytterligare ett skäl till att vi inte ställer oss bakom avsiktsförklaringen är att den riskerar att inkräkta på arbetsmarknadens parters rätt att självständigt träffa överenskommelser, en helt grundläggande del av den svenska modellen.

När det gäller arbetsmiljö vill vi understryka betydelsen av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens behov av externa expertresurser inom arbetsmiljö- och hälsotjänster, exempelvis företagshälsovård, bör stimuleras. Tidiga och tydliga insatser för att ta tillvara arbetsförmåga, trots sjukdom, är av stor betydelse för både arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren för att åstadkomma ett hållbart arbetsliv.

Arbetsmarknad
Skriven avPeter Jeppsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist