LogoLogo
LogoLogo
Rapport28 juni 2017

Made in the United Kingdom – Bedömningsstöd för rätt insats till rätt person

Rapporten ”Made in the United Kingdom – Bedömningsstöd för rätt insats till rätt person” ingår i Svenskt Näringslivs programserie för en större reform av Arbetsförmedlingen. Tidigare rapport om resultatsystem "Made in Australia" finns att läsa på http://www.s-n.se/666149

Ett väl fungerande bedömningsstöd är en av grundbultarna för att en större AF-reform ska fungera. Vi argumenterar för att ett objektivt och statistiskt bedömningsstöd kan öka resultaten i arbetsmarknadspolitiken och säkerställa kostnadseffektivitet i programinsatser kan säkerställas. Rapporten baseras på forskningsresultat och intervjuer med Arbetsförmedlingens tjänstemän.

Arbetsförmedlingen har idag ett bedömningsstöd men som används i allt för liten grad. Implementeringen har varit bristfällig. Dessutom behöver instrumentet utvecklas för att komma till en internationellt godtagbar nivå i linje med de system som finns i länder såsom Storbritannien och i Australien. Det är viktigt för att resultatstyrningen i övriga insatser ska kunna växlas upp.

En avslutande poäng är även vikten av ökad enhetlighet i systemet och ökad transparens gentemot den individuella arbetssökanden. Det ökar delaktigheten och gör även att insatserna kan justeras för större träffsäkerhet.

Skriven avEdward Hamilton
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist