LogoLogo
LogoLogo
Nyhet26 april 2017

Ny utstationeringslag ett stort steg bakåt

En riksdagsmajoritet river upp Lex Laval och kör samtidigt över en rad tunga remissinstanser. ”Ett stort steg bakåt”, säger arbetsrättsjurist Niklas Beckman.

Niklas Beckman
Foto: SÖREN ANDERSSON

Idag röstar en majoritet av riksdagens ledamöter ja till regeringens förslag till ändringar i utstationeringslagen, även kallad Lex Laval. Regeringen ger därmed svenska fackförbund rätten att ta till stridsåtgärder mot arbetsplatser med utländsk arbetskraft som inte tecknat ett svenskt kollektivavtal.

Flera tunga remissinstanser, bland annat Lagrådet, har kritiserat förslaget med motiveringen att det är omotiverat, att det genererar tvister och att regeringen inte kan presentera några tunga skäl för en lagändring.

Arbetsrättsjurist Niklas Beckman ser förändringarna som ett stort steg bakåt, som leder till regler som gällde innan Lavaldomen.

– Dessutom riskerar de att leda till nya prövningar i EU-domstolen och att bryta mot EU-rätten, säger han.

Sverige inte har inget att vinna på den här typen av protektionistisk lagstiftning som gör det svårare för utländska företag och deras anställda att arbeta i Sverige, enligt Niklas Beckman. För att till exempel komma tillrätta med bostadskrisen vill han utveckla och inte avveckla utländsk arbetskrafts möjligheter att verka på den svenska tjänstemarknaden.

– Utstationering förekommer i de flesta branscher och möjligheterna till samarbete med utländska tjänsteutövare är viktiga för både den privata och offentliga sektorn. Att försvåra det leder till ökade kostnader och att vissa arbeten blir försenade eller inte kan utföras alls, säger Niklas Beckman.

ArbetsmarknadArbetsrätt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist