NYHET16 maj 2019

Svenskt Näringsliv bjuder in internationella AF-experter

Tre av världens ledande experter på privata arbetsförmedlingstjänster ger sin syn på Arbetsförmedlingens reformering vid ett seminarium i Näringslivet Hus på måndag.

Dan Finn

Svenskt Näringsliv arrangerar den 20 maj ett halvdagsseminarium med tre av världens ledande experter inom privata arbetsförmedlingstjänster. Experterna har bjudits in för att bidra med fördjupad kunskap till den svenska diskussionen och den reformering av Arbetsförmedlingen som aviserades i januariavtalet. Svenskt Näringsliv kommer vid ett senare tillfälle att överlämna experternas slutsatser till regeringen.

– Genom en International Advisory Board vill vi skapa ett forum för att ta in erfarenheter utifrån. Det är en möjlighet att inför den reform som nu ska genomföras ta del av unik sakkunskap från tre av världens ledande experter på arbetsförmedlingstjänster, säger Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert.

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att påbörja omställningen. Utifrån detta finns ett behov av att fördjupa förståelsen hos såväl tjänstemän, myndigheter och inblandade parter kring hur ersättningssystem och resultatsystem kan utformas.

I expertorganet ingår professor emeritusDan Finn, University of Portsmouth, och Tony Wilson, föreståndare vid Institute for Employment Studies i Storbritannien, samt Margaret Kidd, minister vid Australiens permanenta delegation till OECD och Australiens representant i ILO.

Storbritannien och Australien har sedan många år utvecklat kostnadseffektiva och resultatinriktade system för privat arbetsförmedling.

Advisory Board

  • Dan Finn, professor emeritus på University of Portsmouth där han forskat på ungdoms- och långtidsarbetslöshet samt reformering av arbetsförmedlingssystem. Dan Finn har ett specialintresse inom utvecklingen av marknader inom välfärden, framförallt kring hur arbetsmarknadstjänster, och har kontrakterats i Storbritannien, USA, Australien, Nederländerna och andra OECD-länder.
  • Tony Wilson, Institute Director på Institute for Employment Studies i Storbritannien. Tony Wilson har mer än 15 års erfarenhet av forskning kring utformning, leverans och utvärdering av arbetsmarknadstjänster och kompetensutveckling. Han har arbetat som rådgivare och medarbetare i olika ledande roller inom departement och kommittéer i Storbritannien, Irland samt i internationella uppdrag där han bland annat varit ansvarig för och implementerat ett antal arbetsmarknadstjänster.
  • Margaret Kidd, Minister-Counsellor (Employment). Margaret Kidd arbetar för Australiens permanenta delegation till OECD och är Australiens representant i ILO. Tidigare har Margaret Kidd haft ledande positioner inom det australiensiska arbetsmarknadsdepartementet där hon bland annat lett utarbetandet och implementeringen av Job Services Australia, the Remote Jobs and Communities program och the Youth Employment Strategy.
Arbetsmarknad
Skriven avAmelie Langby
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist