NYHET18 september 2019

Trendbrott: Snabb ökning av arbetslösheten

Hade regeringen lyckats med ambitionen att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet vid årsskiftet, så hade 330 000 fler varit sysselsatta. Istället har svensk arbetslöshet varit högre än genomsnittet i EU fyra månader i rad, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Den senaste arbetslöshetsstatistiken från SCB visar att förra månaden dåliga siffror inte var någon tillfällighet. Det är helt klart att vi ser ett tydligt trendbrott på svensk arbetsmarknad.

Fyra månader i rad har nu den svenska arbetslösheten varit högre än genomsnittet i EU.

Regeringen har avskaffat det tidigare målet om att fram till årsskiftet nå ner till EU:s lägsta arbetslöshet. Ett mål som uppenbart inte kommer att uppnås.

Svenskt Näringsliv har genomfört beräkningar utifrån Eurostats statistik som visar att om målet hade uppnåtts så hade vi haft 330.000 fler sysselsatta i ekonomin. Om så hade varit fallet hade Sverige haft ett betydligt bättre utgångsläge inför den kommande lågkonjunkturen.

Det hade också funnits ett helt annat finanspolitiskt manöverutrymme att agera utifrån, eftersom skatteintäkterna då hade varit högre och bidragsutgifterna lägre.

Jämför man med övriga EU-länder är det tydligt att man där under de senaste fem åren har lyckats minska arbetslösheten bland utrikes födda. I Sverige ligger motsvarande grupp kvar på en hög arbetslöshet, samtidigt som gruppen i sig har vuxit till sig. För tio år sedan stod utrikes födda för ungefär en fjärdedel av antalet arbetslösa, nu står de för hälften.

Vi vet av tidigare erfarenhet att nedgångar i ekonomin i första hand slår mot de som har svagast förankring på arbetsmarknaden. Något som bekräftas i Arbetsförmedlingens statistik där utrikes födda kvinnor nu tappar.

I det här läget behöver regeringen få fart på strukturreformer och avstå från alla åtgärder som minskar antalet arbetade timmar i ekonomin.

Arbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist