LogoLogo
LogoLogo
Rapport12 februari 2015

Yrkesintroduktionsanställningar - fler jobb om fler företag kan delta

Ett resultat av de trepartssamtal som den tidigare alliansregeringen inledde under hösten 2011 blev ett stöd till arbetsgivare för att stimulera tillkomsten av yrkesintroduktionsanställningar.

När regeringen presenterade satsningen, kortfattat benämnd YA-jobb, var tanken att 30 000 unga på sikt på detta sätt skulle kunna få in en fot i arbetslivet och efter ett år av skattesubventionerat arbete och utbildning skulle de kunna få en tillsvidareanställning.

Representanter för den avgångna alliansregeringen har uttalat besvikelse över det magra utbytet av trepartssamtalen och också över att antalet yrkesintroduktionsanställningar blivit så lågt.

Dock finns det för närvarande (januari 2015) ingenting som tyder på att den nya regeringen kommer att avbryta satsningen eller genomföra några större förändringar.

Rapporten visar att både arbetsgivare och fackliga företrädare som är intervjuade i den här rapporten är positiva till yrkesintroduktionsanställningar. Flertalet tror att YA-jobb positivt påverkar företagens kompetenstillförsel och att det är värdefullt att ungdomar får en företagsspecifik handledning och utbildning.

Endast några få av de intervjuade tror dock att omfattningen kan bli så stor som alliansregeringen hoppades på. Framför allt kan det komma att ta tid innan YA-jobben når sin fulla potential.

Det sammantagna intrycket av intervjuerna är att det finns ett antal faktorer som hämmar utvecklingen av YA-jobben.

Till exempel:

Att endast företag med kollektivavtal om yrkesintroduktion kan få ekonomiskt stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

Att vissa kollektivavtal om yrkesintroduktion innehåller begränsande regler såsom snäva åldersintervall, krav på specifik gymnasieutbildning eller begränsningar vad gäller antalet anställda inom ramen för yrkesintroduktion.

Vanan och erfarenheten från att arrangera utbildning enligt YA-modellen är begränsad hos vissa arbetsgivare.

Kännedomen och kunskapen hos Arbetsförmedlingens handläggare om yrkesintroduktion, tillsammans med tolkningen av förordningen.

För att yrkesintroduktionsanställningarna ska fortsätta att bli fler krävs:

Fler branscher behöver ingå avtal om yrkesintroduktion.

Inskränkningar i vissa avtal särskilt vad gäller kraven på ”rätt” gymnasieprogram, ålder och antal per arbetsplats bör övervägas att tas bort.

Den ekonomiska kalkylen förstärks eller åtminstone förblir oförändrad. I det Sammanhanget är det viktigt att den reducerade arbetsgivaravgiften för unga inte slopas.

Än bättre spridning av goda exempel och kunskap om hur företagen kan organisera handledningen/utbildningen.

Också företag utan kollektivavtal bör ges möjligheter att få ekonomiskt stöd för YA-jobb.

Skriven avLars Jilmstad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist