LogoLogo
LogoLogo
Rapport6 maj 2014

Förändring - för en ännu bättre arbetsmiljö

Förändring Omslag.jpg
Förändring Omslag.jpg

Vi i Sverige har bland världens bästa arbetsmiljö. Det innebär inte att allt är frid och fröjd men att det gjorts mycket bra som vi kan lära av och utveckla. Oftast får vi bara höra om när det gått väldigt fel på en arbetsplats, mer sällan lyfts det fram vilka framsteg som gjorts inom arbetsmiljöområdet genom långsiktigt arbete och samverkan mellan arbetsgivare, fack och partsgemensamma organisationer som till exempel Prevent och AFA Försäkring. Vi står nu inför nya utmaningar. Ny teknik, nya arbetssätt och helt nya branscher är några saker kommer att förändra arbetsmiljöarbetet framöver.

Den här skriften ger en översiktlig genomgång av aktuell statistik och hur utvecklingen har sett ut. Den ger också en bild av hur arbetsgivarna ser på arbetsmiljöfrågorna och vilka förändringar som kommer att påverka arbetsmiljöarbetet framöver.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist