REMISSVAR13 juni 2024

Förslag om ändring i föreskrifterna om Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning -säker användning

MOTTAGARE
Arbetsmiljöverket
Externt diarienummer
2022/029210
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-41

Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget på skrivningar i 30 och 31 §§ samt bilaga 8 och föreslår följande:
• 30 § omarbetas så att innebörden blir att en pannoperatör ska ha kunskaper för den eller de pannor som operatören är satt att övervaka, inte pannor i allmänhet, likt det förslag som Arbetsmiljöverket remitterade i december 2023. • Bilaga 8 tas bort i sin helhet och bilagans punkt 2-5 omarbetas till vägledande material med fokus på kunskaper om den egna pannanläggningen. • 31 § tas bort i sin helhet och sista stycket i 31 § om samordningsansvar inarbetas i tillämpliga delar i 30 §.

Ansvarig handläggareAnna Bergsten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist