Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 januari 2019

Jacke: Hela LAS måste ändras

Sedan Sveriges riksdag för över 40 år sedan stiftade Lagen om anställningsskydd, LAS, har världen och arbetsmarknaden förändrats. Nu behöver LAS förändras i grunden för att fungera i dagens verklighet. Politikerna måste ta sitt ansvar för en sådan modernisering.

Vi arbetsgivare bidrar gärna med konstruktiva förslag på vad som bör göras. Våra fackliga motparter ska vara med i processen. Vi parter har en löpande dialog om den här typen av frågor. Men de försök som gjorts att partsvägen modernisera LAS har misslyckats. De mindre justeringar som riksdagen gjort har varit otillräckliga.

Nu kan politikerna inte längre dra sig undan ansvar genom att peka på parterna. Det vore att fortsätta att ge facken veto mot förändringar av en lagstiftning som skadar Sverige. Bara riksdagen kan förändra en lag.

Ett nytt regelverk för villkoren för att anställa bör återspegla att trygghet handlar om möjligheterna att få ett nytt jobb den dagen man vill eller behöver byta arbete.

En reform måste omfatta saklig grund, turordningsregler och övriga regler som ingår i lagen om anställningsskydd. Sverige borde inspireras av det danska systemet för så kallad flexicurity. Bättre och generösare insatser vid arbetslöshet och större möjligheter till fortbildning samtidigt som arbetsgivarna får större möjligheter att avgöra arbetsstyrkans sammansättning skulle behövas.

En i grunden förändrad lagstiftning om trygghet i arbetslivet kräver långtgående analyser och utredningar för att kunna bli verklighet. Det kan bara ske om politikerna tillsätter de utredningar och beredningar som behövs för att skapa ett gediget underlag och skarpa förslag till ändringar i lagen.

I samband med regeringsbildningen diskuteras regelverket om turordningsreglerna. Vår utgångspunkt är inte att recensera vilka enskilda frågor som tas upp i den processen men behovet av förändring gäller hela LAS och inte bara turordningsreglerna. Både forskning och företagens vardagsberättelser visar att lagstiftningen kring anställningar är ett hinder för jobbskapande och tillväxt.

Sju av tio företag vittnar om att de har avstått från att tillsvidareanställa på grund av LAS utformning. Det är jobb som hade kunnat skapas och ge trygghet för många fler.

Inte heller ur medarbetares perspektiv ger LAS verklig trygghet. Våra undersökningar visar att medarbetare inser att om företaget inte går bra har de ändå ingen trygghet i sin anställning. Det viktigaste är att känna trygghet i att det går att få ett nytt jobb.

Arbetsgivare och fackförbund har ett viktigt ansvar på svensk arbetsmarknad. Vi förhandlar bland annat om lön och andra villkor. Men det är riksdagen som stiftar lagarna. Därför kan politiken inte ducka för sitt ansvar att ta tag i LAS.

Företag som kan anpassa sig till en snabbt föränderlig omvärld och medarbetare med rätt kunskaper och kompetenser skapar tillsammans Sveriges välstånd. Så skapas också trygghet för fler.

Arbetsmarknad
Skriven avJan-Olof Jacke
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist