Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET3 april 2018

Småföretagare: "Vi måste börja prata om LAS"

Kjell-Arne Edvinsson vet vad han talar om när han berättar om hur lagen om anställningsskydd gör livet som småföretagare svårt och ibland omöjligt. Samtidigt tror han att lösningen kan vara att fack och arbetsgivare är överens om hur man ska tolka lagen, snarare än att skriva om den.

Lagen om anställningsskydd, LAS, är central på svensk arbetsmarknad. En mätning från DN/Ipsos visar att varannan svensk kan tänka sig att göra avsteg från principen ”sist in-först ut” och ge arbetsgivare ökade möjligheter att bestämma vem som får behålla jobbet vid uppsägningar.

Som företagare inom it- och konsultbranschen sedan 80-talet har Kjell-Arne Edvinsson lång erfarenhet av företagande, både som egenföretagare och med anställda. Idag arbetar han som managementkonsult och har ett antal styrelseuppdrag inom olika branscher. När LAS kommer på tal är han tydlig:

– Både turordningsreglerna och det faktum att det i princip är omöjligt att säga upp en anställd på grund av personliga skäl är problematiskt, säger Kjell-Arne Edvinsson med emfas.

Han berättar om ett fall där en anställd i ett av hans tidigare företag mobbade sina medarbetare. Några andra anställda hann säga upp sig innan företagsledningen förstod vad som pågick. Trots detta blev de inte av med den anställde. Fackets ombudsman förstod situationen men konstaterade krasst att det inte fanns något bra sätt att hantera en fyrkantig lagstiftning på.

– Det hade kostat oss tio till tolv månadslöner att göra oss av med denna person, så detta blev spiken i kistan. Vi var helt utmattade och valde istället att sälja verksamheten. Ett litet företag har inte de ekonomiska och personella muskler som ett större företag har för att lösa såna här tvister. Lagstiftningen är helt enkelt skriven för stora företag. Sedan 2016 finns dessutom en ny arbetsmiljölag där arbetsgivaren är ansvarig för den psykosociala arbetsmiljön, vilket gör små företag än mer sårbara för situationer som den ovan, säger Edvinsson.

En felrekrytering kan med andra ord sänka ett företag, och detta är något som Kjell-Arne Edvinsson har sett hos många av sina kunder. Om man hamnar i en konflikt, där man är helt övertygad om att den anställde har gjort fel, så är man ändå skyldig att betala lön till dess att tvisten är avgjord. En process i tingsrätten kan ta upp till två år. Det blir stora summor för ett litet företag.

– Ett annat exempel är en person som togs på bar gärning när denne stal från företaget. Facket hävdade att den anställde skulle ha tre månaders lön, och att polisanmälan skulle dras tillbaka för att de inte skulle skapa en konflikt kring fallet. Man kan tycka att stöld borde slå högre än LAS, men tydligen inte, säger Kjell-Arne Edvinsson.

Han lyfter fram det faktum att LAS trots allt är ömsesidigt skriven med båda partnernas intressen i åtanke, men att det i praktiken är facket som har tolkningsföreträde. Därmed beror det ofta på vilken ombudsman och vilket fack man har att göra med hur lagen tolkas i praktiken.

– Uppsägning ska ske på saklig grund. Men vad är en saklig grund? frågar Kjell-Arne Edvinsson retoriskt. På sätt och viss skulle man inte behöva skriva om LAS utan tillämpa den som det var tänkt från början och komma överens om hur man ska tolka lagen. De som kräver reformering av LAS är inte de stora företagen utan de små. De som sitter ner och pratar måste ha förståelse för de mindre företagens förutsättningar, säger han.

Peter Jeppsson, vice vd, gläds åt att synen på LAS och anställningsskydd håller på att stöpas om. Med tanke på de stora förändringar som har skett i samhället och på arbetsmarknaden, så är utvecklingen naturlig, anser Jeppsson.

– Trygghet på dagens arbetsmarknad är snarare att veta att man kan få ett nytt arbete om man blir av med det man har, än att hålla sig kvar i kraft av lång anställningstid, säger han.

Text: Karin Carlesten

Arbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist