Webbinarium

EU-kommissionens nya konkurrensverktyg

sep
03
Digitalt
3 september 2020, 14:00-14:45
Kontaktperson
Anna Antonsson
Assistent

Svenskt Näringsliv arbetar för närvarande med ställningstagande och svar på EU-kommissionens konsultationer om ett nytt konkurrensverktyg (New Competition Tool, NCT) samt ex ante-reglering av stora onlineplattformar inom ramen för the Digital Services Act. Svenskt Näringsliv vill bidra till diskussionen genom att lyfta fram näringslivets perspektiv på förslagen. Vi inbjuder till webbinarium där vi inleder med en presentation som utgår från en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Rapporten innehåller fakta och argument i relation till de förslag på nya regler som kommissionen presenterat.

Agenda:

14.00-14:30

Svensk Näringsliv om EU-kommissionens aktuella konsultationer av ett nytt konkurrensverktyg (New Competition Tool, NCT) samt nya ex ante-reglering för stora onlineplattformar inom ramen för the Digital Services Act.

14:30-14:45

Frågor och diskussion

Bakgrund:

Kommissionen har identifierat vissa strukturella konkurrensproblem för aktörer på den digitala marknaden som EU:s konkurrensregler inte kan ta itu med eller inte kan hantera på det mest effektiva sättet. Det utreds därför en holistisk och omfattande strategi, med utgångspunkt i följande tre pelare;

1. Fortsatt kraftfull tillämpning av befintliga konkurrensregler genom att artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktions sätt (nedan kallat EUF-fördraget) utnyttjas till fullo, vid behov även interimistiska åtgärder och reparativa rättsmedel,

2. Eventuell förhandsreglering för digitala plattformar, inbegripet eventuella ytterligare krav för dem som fungerar som grindvakt, och

3. Ett eventuellt nytt konkurrensverktyg för att ta itu med strukturella konkurrensproblem på de olika marknaderna som inte kan hanteras på det mest effektiva sättet med nuvarande konkurrensregler (t.ex. att förhindra marknaderna att tippa).

Varmt välkommen

Stefan Sagebro och Carola Ekblad Svenskt Näringsliv

Mötet sker via teams och du anmäler dig via mail till Anna Antonsson, se kontaktuppgifter nedan.

sep
03
Digitalt
3 september 2020, 14:00-14:45
Kontaktperson
Anna Antonsson
Assistent
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist