Seminarium

Webbinarium Ekonomisk bedömning september

sep
17
2020
Endast digitalt deltagande
17 september 2020, 10:00-11:00

Välkomna till webbinarium om Svenskt Näringslivs ekonomiska bedömning september.

Pandemin har kastat in världen och Sverige i en mycket djup ekonomisk kris. Under andra kvartalet föll BNP mycket kraftigt både i Sverige och i omvärlden. Arbetslösheten stiger mot mycket höga nivåer i Sverige, statsskulden ökar och investeringarna faller.

Svenskt näringsliv har utifrån den senaste statistiken gjort en ny ekonomisk bedömning med prognoser för BNP och arbetslöshet.

Jämfört med det förra prognostillfället ser det något ljusare ut. De värsta pandemimånaderna är bakom oss och ett antal indikatorer har redan vänt uppåt. Företagarna i Svenskt Näringslivs företagarpanel ser något mer ljust på framtiden. Dessa förändringar sker dock från mycket låga nivåer. Att ekonomin nu trots allt har vänt beror delvis på regeringens krisåtgärder. Krisen slår också fortsatt mycket olika i olika branscher och för olika företag.

Även om en långsam återhämtning nu tycks ha inletts lämnar krisen åtminstone tre mer bestående allvarliga effekter på svensk ekonomi. Arbetslösheten kommer att vara den högsta sedan 90-talskrisen och detta försvårar ett redan tufft utgångsläge för de som står längst från arbetsmarknaden. Osäkerheten kring vad som kommer hända med de över en halv miljon kortidspermitterade är dessutom stor. Statskulden kommer att stiga och minskar Sveriges marginaler för framtida kriser. De fallande investeringarna vi nu ser leder till en sämre framtida tillväxtpotential.

Politiken behöver nu skifta fokus från akut krishantering till strukturreformer för att motverka problemen ovan.

Den ekonomiska bedömningen kommer att presenteras av Bettina Kashefi, chefekonom vid Svenskt Näringsliv. Annika Sundén, analyschef vid Arbetsförmedlingen, kommer att ge en kommentar om läget på arbetsmarknaden. Lennart Jansson, VD för Firefly, och Jennifer Troeng Johansson, VD Fagersta Brukshotell, kommer att ge näringslivets perspektiv på den ekonomiska krisen. Robert Gidehag modererar.

sep
17
2020
Endast digitalt deltagande
17 september 2020, 10:00-11:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist