Rapport28 september 2022

Prioriteringar för Sveriges ordförandeskap i EU 2023

Svenskt Näringsliv ser mycket positivt på EU-samarbetet. Vi vill bidra till diskussionen om hur den inre marknaden kan utvecklas ytterligare så att EU kan driva på för ökad tillväxt.

Den 1 januari 2023 håller Sverige i sitt tredje EU-ordförandeskap. Det sker den här gången mot en bakgrund av globala spänningar, krig på vår kontinent, utmaningar på såväl energi- som råvarufronten och en – förhoppningsvis avklingande – pandemi. Det är ett utmärkt tillfälle för Sverige att visa hur vi vill att EU ska utvecklas. Att för sent, för svagt och för ensamt höja vår röst när politiska överenskommelser och viktiga regler antas i Europa, duger inte. Vi behöver vara lika tydliga med vad vi inte vill, som vad vi faktiskt vill med EU.

Därför har Svenskt Näringsliv, tillsammans med våra bransch- och medlemsorganisationer, gemensamt tagit fram en offensiv agenda med förslag på fem EU-prioriteringar: en förstärkt och fördjupad inre marknad, ett ledarskap för frihandel globalt, en grön omställning där företagen är del av lösningen, en accelererad digitalisering och en förstärkning av företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet. Allt för att stärka EU:s konkurrenskraft – det som är kärnan i EU:s styrka och framtid i en tid av globala utmaningar. Det är grunden för att göra EU, och den svenska europapolitiken, stark i en tid när det behövs mer än någonsin.

Skriven avSara Lowemark
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist