NYHET26 maj 2023

Wallenberg: ”Går inte att överskatta vad EU har gett oss”

Svenskt Näringslivs omvalda ordförande Jacob Wallenberg oroas över den EU-negativa debatten: ”Det går inte att överskatta vad medlemskapet har gett oss”, säger han.

Jacob Wallenberg vill att Sverige ska bli mer aktiva i EU.Foto: Sören Andersson

Under Svenskt Näringslivs stämma målade Jacob Wallenberg upp en värld med stora utmaningar i sitt inledande anförande. Det handlar om höga räntor, inflation, Rysslands anfallskrig, energikris, spänningarna mellan EU och USA. Bland annat.

– Året som har varit har varit ett av de mest omvälvande åren som jag har varit med om under min livstid, sade han.

I denna utmanande värld har EU en central plats, menar han:

– När vi beslöt oss för att ansluta oss till EU var det ett av de viktigaste vägvalen för Sverige i modern tid. Det går inte att överskatta vad medlemskapet har gett oss i ekonomiska termer. Det har också skapat stabilitet. Att vara ensam under dessa tider hade varit mycket mer komplicerat.

Jacob Wallenberg ser ett stort stöd för EU bland svenskar – större än i något annat EU-land. Det gäller att bygga vidare på det:

– Det skulle vara förödande om Sverige kom på tanken att lämna EU, förödande för svenska företag, jobb och välfärd, men också för de gränsöverskridande utmaningar som vi har. EU skapar förutsättningar att jobba med klimatkrisen, den gränsöverskridande brottsligheten, försvarsfrågan och migrationen, bara för att ta några exempel, sade han.

”EU är inte perfekt”

Att stå utanför EU skulle vara skadligt för ett litet handelsberoende land som Sverige. Det ligger också i Sveriges intresse att kunna påverka EU inifrån:

– EU är inte perfekt, det är viktigt att lägga till. Därför är det angeläget att Sverige är med och påverkar inifrån som en ännu mer aktiv medlem. Vi ska inte abonnera på begreppet nej. Vi ska titta mer framåt och se till att EU ägnar sig åt rätt saker, sade Jacob Wallenberg.

Han lyfter de reformområden för EU som Svenskt Näringsliv driver, som implementeringen av den inre marknaden och regelbördan för företagen. Här ryms även vikten av att frihandeln stimuleras och att det skapas en infrastruktur för hållbara transporter.

”Vi är dopade av en billig valuta”

Jacob Wallenberg pekar även på flera problem med den svaga kronan:

– Jag upplever två saker; den ena är det faktum att vi är en marginalvaluta, vilket jag tror är en förklaring till den svaga kronan. Det är komplicerade tider, dynamiska tider om man ska vara positiv, och då kommer kapitalet att söka så låg risk som möjligt, sade han.

Det andra handlar om långsiktiga konsekvenser som kan bli dramatiska:

– Den svaga kronan innebär visserligen att exporten ökar, men det ger inte något tryck att effektivisera och vara konkurrenskraftiga. Vi är dopade av en billig valuta, sade han.

Jacob Wallenberg ser både med tillförsikt och oro på tiden framåt. Rysslands anfallskrig skapar alltjämt stor osäkerhet:

– Vi lever i en osäker värld – det är mer komplicerat idag. Man tänker; ”vad han hända, vilken boll kan jag tappa?” sade han.

Delaktighet och påverkan i EUEUEu/Emu/EuroEU
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist